Genealogie van Dongen-Vaartjes, Stolk, Vodegel
Wilhelmina Vodegel
Wilhelmina Vodegel, geb. te Ambarawa [NOI] op 17 okt 18941, ovl. te Ambarawa [NOI] op 28 dec 18942.Bronnen:
1.Regerings Almanak, Wilhelmina Vodegel, geb. Ambarawa 17 okt. 1894, RA 1896, 341
2.Regerings Almanak, Wilhelmina Vodegel, (k), Ambarawa 28 dec. 1894, RA 1896, 416


Herman George Vodegel
Herman George Vodegel, geb. te Semarang [NOI] op 9 jul 18793, ged. te Semarang [NOI] op 3 nov 18881, ovl. te Semarang [NOI] op 11 nov 19012.Bronnen:
1.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, VI/18/87, Vodegel, Herman George, geb. 9 jul. 1879 te Semarang, ged. 3 nov. 1888 te Semarang, Wet., zn. van Vodegel, Johan George, en Pechler, Anna Ambrozina
2.Regerings Almanak, Herman George Vodegel, (m), overl. Semarang 11 nov. 1901, RA 1903, 101
3.Regerings Almanak, Herman George Vodegel, geb. Semarang 9 juli 1879, RA 1881, 253
4.Regerings Almanak, Johan George Vodegel, overl. Semarang 24 jan. 1884, RA 1885, 279
5.Regerings Almanak, Johan George Vodegel, geb. Semarang 29 juli 1832, RA 1833, 230
6.Regerings Almanak, Johanna Wilhelmina KŲtpke, geb.Soerabaja, 24 sept. 1832, RA 1833, 234
7.Regerings Almanak, Johan George Vodegel, tr. Semarang 3 aug. 1881, Anna Ambrosina Pechler, RA 1882, 216


Herman George Vodegel
Herman George Vodegel3, geb. te Semarang [NOI] op 10 jul 19272, ged. te Semarang [NOI] op 30 jul 19271.

tr. te Doetinchem op 24 jan 1958
met

Afgeschermd.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rijswijk    
Afgeschermd Zoetermeer    
Afgeschermd Zoetermeer    Bronnen:
1.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, XIII198/189, Vodegel, Hermanus George, geb. 10 jul. 1927 te Semarang, ged. 30 jul. 1927 te Semarang, Wet., zn. van Vodegel, George Daniel, en Bangert, Wilhelmina Maria
2.Persoonskaart CBG George DaniŽl Vodegel, geb. 1 dec 1903 te Semarang, overl. 3 feb 1951 te 's-Gravenhage, tr. 7 dec 1925 te Semarang, Wilhelmina Maria Bangert, geb. 28 aug 1902 te Soerabaja, Hendrik George Vodegel, Misem, zn. Herman George Vodegel geb. 10 jul 1927 te Semarang, zn. Johannes Ignatius Vodegel geb. 29 feb 1936 te Semarang
3.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-8, Vodegel, Herman George
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-27, Vodegel, George DaniŽl
5.Regerings Almanak, George DaniŽl Vodegel, geb. Semarang 1 dec. 1903, RA 1905, 49
6.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-31, Vodegel Bangert, Wilhelmina Maria


Afgeschermd
Afgeschermd.

tr. te Doetinchem op 24 jan 1958
met

Herman George Vodegel3, zn. van George DaniŽl Vodegel (Ambtenaar Staatspoorwegen) en Wilhelmina Maria Bangert, geb. te Semarang [NOI] op 10 jul 19272, ged. te Semarang [NOI] op 30 jul 19271.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rijswijk    
Afgeschermd Zoetermeer    
Afgeschermd Zoetermeer    Bronnen:
1.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, XIII198/189, Vodegel, Hermanus George, geb. 10 jul. 1927 te Semarang, ged. 30 jul. 1927 te Semarang, Wet., zn. van Vodegel, George Daniel, en Bangert, Wilhelmina Maria
2.Persoonskaart CBG George DaniŽl Vodegel, geb. 1 dec 1903 te Semarang, overl. 3 feb 1951 te 's-Gravenhage, tr. 7 dec 1925 te Semarang, Wilhelmina Maria Bangert, geb. 28 aug 1902 te Soerabaja, Hendrik George Vodegel, Misem, zn. Herman George Vodegel geb. 10 jul 1927 te Semarang, zn. Johannes Ignatius Vodegel geb. 29 feb 1936 te Semarang
3.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-8, Vodegel, Herman George


Paulina Frederika Vodegel
Paulina Frederika Vodegel, geb. te Batavia [NOI] op 13 dec 19061.Bronnen:
1.Regerings Almanak, Paulina Frederika Vodegel, geb. Batavia 13 dec. 1906, RA 1908, 33
2.Persoonskaart CBG Dirk Johan Vodegel, geb. 5 feb 1882 te Semarang, overl. 18 mrt 1963 te Vlaardingen, tr. 6 sep 1929 te Batavia, Paulina Catharina Schrijn, geb. 29 oct 1884 te Soerabaja, zn. van Frederik Dirk geb. 5 oct 1847 te Batavia, en Anna Paulina Matheron
3.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, geb. Semarang 2 febr. 1882, RA 1883, 262
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-9, Vodegel, Dirk Johan
5.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-21, Vodegel Geb. Schrijn, Paulina Catharina
6.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, tr. Batavia (Stad en Voorsteden), 14 nov. 1906, Marie Ernestine Rijken, RA 1908, 3


Paulina Magdalena Frederika Vodegel
Paulina Magdalena Frederika Vodegel, geb. te Batavia [NOI] op 20 okt 19161,2, ovl. te Nijmegen op 25 nov 19801.

tr. (1) te Batavia [NOI] op 14 dec 1939, (gesch. te Batavia [NOI] op 30 dec 1948)
met

Salomon Halverstad, zn. van Salomon Halverstad en Francina Wilhelmina te Boekhorst, geb. te Amsterdam op 12 jun 19101, adj. onderofficier-schrijver KL / ambt. PCGD, ovl. te Arnhem op 7 sep 19691, tr. (2) te Batavia [NOI] op 9 feb 1950 met Paulina Magdalena Frederika Vodegel, dr. van Paul Frederik Vodegel (Klerk dep. B.O.W.) en Sophia Catharina Frederika Alting Siberg (Klerke hoofdbureau PT.T. / Dep.Gouvernements Bedrijven). Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Batavia [NOI]    
Afgeschermd Batavia [NOI]    
Afgeschermd De Bilt    

tr. (2) te Batavia [NOI] op 9 feb 1950
met

Salomon Halverstad, zn. van Salomon Halverstad en Francina Wilhelmina te Boekhorst, geb. te Amsterdam op 12 jun 19101, adj. onderofficier-schrijver KL / ambt. PCGD, ovl. te Arnhem op 7 sep 19691, tr. (1) met Paulina Magdalena Frederika Vodegel. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Paulina Magdalena Fredrika Vodegel, geb. 20 oct 1916 te Batavia, Overl. 25 nov1980 te Nijmegen, tr. 14 dec 1939 te Batavia, Salomon Halverstad, geb. 12 juni 1910 te Amsterdam, overl. 7 sep 1969 te Arnhem, ontb. 30 dec 1948, tr. 9 feb 1950 te Batavia, Salomon Halverstad, geb. 12 juni 1910 te Amsterdam, overl. 7 sep 1969 te Arnhem, dr. van Sophia Catharina Frederika Alting Siberg, zn. van Paul Frederik Vodegel, zn. Alfred Jozef Felix Halverstad geb. 21 aug 1947 te De Bilt, dr. Stella Maria Francina Halverstad geb. 8 juli 1940 te Batavia, zn. Hans Antonius Salomon geb. 21 sep 1942 te Batavia
2.Regerings Almanak, Paulina Magdalena Frederika Vodegel, geb. Batavia 20 okt. 1916, RA 1918, 49
3.Paul Frederik Vodegel, Paul Frederik Vodegel geb.Wetevreden
4.Regerings Almanak, Paul Frederik Vodegel, geb. Batavia 11 sept. 1895, RA 1896, 322
5.Regerings Almanak, Paul Frederik Vodegel, tr. Batavia 29 juli 1915, Sophia Catharina Frederika Alting Siberg, RA 1916, 122


Ida Vodegel
Ida Vodegel, geb. te Semarang [NOI] op 9 nov 19101, ovl. te Amsterdam op 28 jan 1988.

tr. (1) te Semarang [NOI] in 1930, (gesch. te Batavia [NOI] op 23 jul 1937)
met

Henri Pechler, zn. van Cornelis Pechler en Djenap, geb. te Pekalongan [NOI] op 15 feb 1905, Hoofdcommies Residentiekantoor te Tjilatjap / Ambtenaar 3e Kl. te Batavia, ovl. te Amsterdam op 13 feb 1958.

relatie (2)
met

Johannes Christoffel Rhemrev, geb. te Tjimahi [NOI] op 26 jun 1924, ovl. te Leidschendam op 10 mrt 1998, tr. (2) met Georgina Alfonsine Portier. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend, tr. (3) met Onih Rostati. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Bronnen:
1.Regerings Almanak, Ida Vodegel, geb. Semarang 9 nov. 1910, RA 1912, 84
2.Persoonskaart CBG Olka Vodegel, geb. 16 nov 1908 te Semarang, overl. 25 juli 1983 te 's-Gravenhage, tr. 2 juli 1927 te Semarang, Karel Daerden, geb. 2 nov 1905 Bandoeng, ontb. 19 mei 1932 te Semarang, zn. van Jan Hendrik Vodegel geb. 31 okt 1875 te Semarang, en Marie Jeanne Anna van der Moore geb. 28 jun 1885 te Rantau
3.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, V/502/275, Vodegel, Jan Hendrik, geb. 31 okt 1875 te Semarang, ged. 16 okt. 1887 te Semarang, Wet., zn. van Vodegel, Johan George (Pr.), en Pechler, Anna Ambrozina (Pr.)
4.Regerings Almanak, Jan Hendrik Vodegel, geb. Semarang 31 okt. 1875, RA 1877, 228
5.Regerings Almanak, Jan Hendrik Vodegel, tr. Soekaboemi 3 juni 1908, Marie Jeanne Anna van der Moore, RA 1909, 10
6.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-13, Vodegel-v.der Moore, Marie Jeanne Anna


Ida Katarina Vodegel
Ida Katarina Vodegel1, geb. te Bandoeng [NOI] op 24 jan 19172.

tr. te Bandoeng [NOI] op 31 jan 1935
met

Pieter Adelbert de la Rambelje, zn. van Victor Anthononij de la Rambelje en Anita Stekkinger, geb. te Batavia [NOI] op 11 okt 1909, Gep. Sergeant Majoor K.N.I.L.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Tjimahi [NOI]    Bronnen:
1.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-11, Vodegel, Ida Katarina
2.Regerings Almanak, Ida Katarina Vodegel, geb. Bandoeng 24 jan. 1917, RA 1918, 43
3.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, geb. Semarang 23 juli 1886, RA 1888, 268
4.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, V/474/161, Vodegel, Hendrik Dirk, geb. 23 jul. 1886 te Semarang, ged. 13 jun. 1887 te Demak, Wet., zn. van Vodegel, Hendrik Wilhelmus, en Lugtman, Amelia Catharina
5.Overlijden Hendrik Dirk Vodegel, Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, 465 Vak V
6.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, tr. Semarang 4 juni 1907, Mathilda Paulina Weijsig, RA 1908, 11
7.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-2, Vodegel-Weijzig, Mathilda Paulina


Irene Vodegel
Irene Vodegel, geb. te Pekalungan [NOI] op 29 mrt 1924.

tr. te Bandung [IndonesiŽ] op 11 mei 1948
met

Albertus Mary Wilhelm Niggebrugge.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*1953 Manokwari [NOI] Ü1958 Sorong [NOI] 4
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     Bronnen:
1.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, geb. Semarang 31 juli 1886, RA 1888, 268
2.Persoonskaart CBG Donald Vodegel, geb. 18 jul 1928 te Semarang, overl. 9 juli 1979 te Leiden, Zn. van Jules Eduard Vodegel geb. 31 jul 1886 te Semarang, en Maria Prosperine Baijens geb. 22 nov 1904 te Ngawi
3.Overlijden Jules Eduard Vodegel, Nederlands ereveld Pandu Bandoeng, 1166 vak V
4.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Batavia 17 jan. 1911, Wilhelmina Carolina Koelman, RA 1912, 6
5.Bloys van Treslong Prins, J.E. Vodegel
6.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Kediri 4 mei 1921, Maria Prosperina Baeijens, RA 1923, 21
7.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-12, Vodegel - Bayens, Maria Prosperina


Albertus Mary Wilhelm Niggebrugge
Albertus Mary Wilhelm Niggebrugge.

tr. te Bandung [IndonesiŽ] op 11 mei 1948
met

Irene Vodegel, dr. van Jules Eduard Vodegel (Hoofdopzichter B.O.W.) en Maria Prosperine Baeijens, geb. te Pekalungan [NOI] op 29 mrt 1924.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*1953 Manokwari [NOI] Ü1958 Sorong [NOI] 4
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Irene Eveline Vodegel
Irene Eveline Vodegel, geb. te Bandoeng [NOI] op 23 sep 19223,1,2, ovl. te Kerkrade op 9 jan 19723,1, begr. 3.

tr. (1) te Batavia [NOI] op 6 jan 1948
met

Const.Eumenes Richard Iwan Lippelt.

tr. (2) te Bandoeng [NOI] op 7 dec 1956
met

Jonnij Freddi DŲrfel, geb. op 22 dec 19191.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Bandoeng [NOI]    Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Irene Eveline Vodegel, geb. 23 sep 1922 te Bandung, overl. 9 jan 1972 te Kerkrade, tr. 6 jan 1948 te Djakarta, Constantijn Eumenes Richard Iwan Lippelt, ontb. 31 okt 1955 te Bandoeng, tr. 7 dec 1956 te Bandung, Jonnij Freddi DŲrfel, geb. 22 dec 1919 te Djakarta, dr.van Hendrik Dirk Vodegel, en Mathilda Paulina Weyzig
2.Regerings Almanak, Irene Eveline Vodegel, geb. Bandoeng 23 sept. 1922, RA 1923, 61
3.Bidprentje van Irene E. Vodegel, Verenigingscentrum, NGV, Kerkrade, 13 jan 1972
4.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, geb. Semarang 23 juli 1886, RA 1888, 268
5.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, V/474/161, Vodegel, Hendrik Dirk, geb. 23 jul. 1886 te Semarang, ged. 13 jun. 1887 te Demak, Wet., zn. van Vodegel, Hendrik Wilhelmus, en Lugtman, Amelia Catharina
6.Overlijden Hendrik Dirk Vodegel, Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, 465 Vak V
7.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, tr. Semarang 4 juni 1907, Mathilda Paulina Weijsig, RA 1908, 11
8.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-2, Vodegel-Weijzig, Mathilda Paulina


Const.Eumenes Richard Iwan Lippelt
Const.Eumenes Richard Iwan Lippelt.

tr. te Batavia [NOI] op 6 jan 1948
met

Irene Eveline Vodegel, dr. van Hendrik Dirk Vodegel (Commies Staatspoorwegen) en Mathilde Paulina Weyzig, geb. te Bandoeng [NOI] op 23 sep 19223,1,2, ovl. te Kerkrade op 9 jan 19723,1, begr. 3, tr. (2) met Jonnij Freddi DŲrfel. Uit dit huwelijk een kind.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Irene Eveline Vodegel, geb. 23 sep 1922 te Bandung, overl. 9 jan 1972 te Kerkrade, tr. 6 jan 1948 te Djakarta, Constantijn Eumenes Richard Iwan Lippelt, ontb. 31 okt 1955 te Bandoeng, tr. 7 dec 1956 te Bandung, Jonnij Freddi DŲrfel, geb. 22 dec 1919 te Djakarta, dr.van Hendrik Dirk Vodegel, en Mathilda Paulina Weyzig
2.Regerings Almanak, Irene Eveline Vodegel, geb. Bandoeng 23 sept. 1922, RA 1923, 61
3.Bidprentje van Irene E. Vodegel, Verenigingscentrum, NGV, Kerkrade, 13 jan 1972


Jonnij Freddi DŲrfel
Jonnij Freddi DŲrfel, geb. op 22 dec 19191.

tr. te Bandoeng [NOI] op 7 dec 1956
met

Irene Eveline Vodegel, dr. van Hendrik Dirk Vodegel (Commies Staatspoorwegen) en Mathilde Paulina Weyzig, geb. te Bandoeng [NOI] op 23 sep 19223,1,2, ovl. te Kerkrade op 9 jan 19723,1, begr. 3, tr. (1) met Const.Eumenes Richard Iwan Lippelt. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Bandoeng [NOI]    Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Irene Eveline Vodegel, geb. 23 sep 1922 te Bandung, overl. 9 jan 1972 te Kerkrade, tr. 6 jan 1948 te Djakarta, Constantijn Eumenes Richard Iwan Lippelt, ontb. 31 okt 1955 te Bandoeng, tr. 7 dec 1956 te Bandung, Jonnij Freddi DŲrfel, geb. 22 dec 1919 te Djakarta, dr.van Hendrik Dirk Vodegel, en Mathilda Paulina Weyzig
2.Regerings Almanak, Irene Eveline Vodegel, geb. Bandoeng 23 sept. 1922, RA 1923, 61
3.Bidprentje van Irene E. Vodegel, Verenigingscentrum, NGV, Kerkrade, 13 jan 1972


Irene Maggy Vodegel
Irene Maggy Vodegel, geb. op 23 sep 1927.

relatie
met

Boumeester.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Charles Lodewijk Vodegel, geb. 27 aug 1896 te Soerabaja, overl. 27 feb 1960 te Amsterdam, tr. Rosaline van den Berg, tr. 11 mrt 1948 te Probolinggo, Noes Smith, geb. 11 oct 1911 te Bojolali, zn. van George Lodewijk Vodegel geb. 27 mrt 1876 te Passoeroan, en Adas, zn. George Frederik Vodegel geb. 7 jan 1926 te Soerabaja, dr. Astrid AdriŽnne Vodegel geb. 25 aug 1949 te Soerabaja
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-15, Vodegel, Charles
3.Regerings Almanak, Charles Vodegel, geb. Soerabaja 27 augustus 1896, RA 1898, 362
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-17, Vodegel Geb.Smith, Noes


Boumeester
Boumeester.

relatie
met

Irene Maggy Vodegel, dr. van Charles Vodegel (Employť Bataafse Petroleum Maatschappij) en Rosaline van den Berg, geb. op 23 sep 1927


Afgeschermd
Afgeschermd.Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Freddy Otto Vodegel, geb. 9 jun 1920 te Singapore Malakka, over. 6 mei 1984 te Tilburg, tr. 6 mrt 1947 te Djakarta, Maria Magdalena BŲckel, geb. 26 feb 1922 te Djatinegare, zn. Johny Vodegel geb. 9 aug 1947 te Djakjarta, dr. Iris Sonja Lisse geb. 21 mrt 1959 te Tilburg
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-24, Vodegel, Freddy Otto
3.Graf Freddy Otto en Maria Magdalena BŲckel, Graf id.nummer: 136750, Begraafplaatsnr.: 1102, vak 20, Freddy Otto Vodegel, 9-6-1920, 6-5-1984, Centrale Begr.West Tilburg, www.online-begraafplaatsen.nl, Maria Magdalena BŲckel, 26-02-1922, 27-11-2004
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-9, Vodegel Geb. BŲckel, Marie Magdalena


N.N. Vodegel
N.N. Vodegel, ovl. te Kediri [NOI] op 2 dec 1918, begr. 1.Bronnen:
1.Bloys van Treslong Prins, J.E. Vodegel
2.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, geb. Semarang 31 juli 1886, RA 1888, 268
3.Persoonskaart CBG Donald Vodegel, geb. 18 jul 1928 te Semarang, overl. 9 juli 1979 te Leiden, Zn. van Jules Eduard Vodegel geb. 31 jul 1886 te Semarang, en Maria Prosperine Baijens geb. 22 nov 1904 te Ngawi
4.Overlijden Jules Eduard Vodegel, Nederlands ereveld Pandu Bandoeng, 1166 vak V
5.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Kediri 4 mei 1921, Maria Prosperina Baeijens, RA 1923, 21
6.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-12, Vodegel - Bayens, Maria Prosperina
7.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Batavia 17 jan. 1911, Wilhelmina Carolina Koelman, RA 1912, 6


Jacqueline Henriette Vodegel
Jacqueline Henriette Vodegel, geb. te Poerwodadi [NOI] op 7 mrt 18951,2,3, ged. te Semarang [NOI] op 12 okt 1899, ovl. te Apeldoorn op 21 mrt 19732.

tr. te Semarang [NOI] op 8 feb 1923
met

Willem Frederik (Willem) Stolk, zn. van Janus (Jan) Stolk en Catharina Elselin(a)e Groenenda(a)l, geb. te Delft op 29 mrt 18911,2, Hoofd boekhouder "Koloniale Bank" te Soerabaja, Accountant, ovl. te Apeldoorn op 16 dec 19621, tr. (1) te Soerabaja [NOI] op 30 jul 1919, (gesch. te Soerabaja [NOI] op 10 aug 1922) met Adriana Geertruida Woerdenbagch, dr. van Cornelis Woerdenbagch en Gosewina van Son, geb. te Vlissingen op 8 mei 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bill*1925 Soerabaja [NOI] Ü1986  60
Lieneke*1927 's-Gravenhage Ü2004 Hartford [Verenigde Staten] 76
Elly*1928 Soerabaja [NOI] Ü2008 Vught 79Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Willem Frederik Stolk, geb. 29 mrt 1891 te Delft, overl.16 dec 1962 te Apeldoorn, tr. 8 feb 1923 te Semarang, Jacqueline Henriette Vodegel, geb. 7 mrt 1995 te Poerwodadi Grobogan, zn. van Janus Stolk geb. 18 jan 1862 te Soerabaja, en Catharina Elselina Groenendal te 22 dec 1962 te Gouda, zn. Willem Frederik Stolk geb. 10 juni 1925 te Soerabaja, dr. Jacqueline Willemine Stolk geb. 30 aug 1927 te 's-Gravenhage, dr. Elseline Bernardine geb. 6 dec 1928 te Soerabaja
2.Persoonskaart CBG Jacqueline Henriette Vodegel, geb. 7 mrt 1895 te Poerwadadi Grobogan, overl. 21 mrt 1973 te Apeldoorn, tr. 8 feb 1923 te Semarang, Willem Frederik Stolk, geb. 29 mrt 1891 te Delft, dr. van Bernardus Vodegel, en Anna Antoinette Coenraad
3.Regerings Almanak, Jacqueline Henriette Vodegel, geb. Grobogan 7 maart 1895, RA 1896, 342
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-25, Vodegel, Frederik Bernardus
5.Regerings Almanak, Frederikus Bernardus Vodegel, geb. Batavia 23 aug. 1870, RA 1872, 209
6.Frederikus Bernardus Vodegel, BTP 164
7.Regerings Almanak, Fredrikus Bernardus Vodegel, tr. Batavia 29 nov. 1893, per volmacht, Anna Antoinette Coenraad, RA 1895, 277


Willem Frederik Stolk
Willem Frederik (Willem) Stolk, geb. te Delft op 29 mrt 18911,2, Hoofd boekhouder "Koloniale Bank" te Soerabaja, Accountant, ovl. te Apeldoorn op 16 dec 19621.

tr. (1) te Soerabaja [NOI] op 30 jul 1919, (gesch. te Soerabaja [NOI] op 10 aug 1922)
met

Adriana Geertruida Woerdenbagch, dr. van Cornelis Woerdenbagch en Gosewina van Son, geb. te Vlissingen op 8 mei 1901, tr. (2) te 's-Gravenhage op 6 nov 19296 met Louis IsraŽl. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

tr. (2) te Semarang [NOI] op 8 feb 1923
met

Jacqueline Henriette Vodegel, dr. van Fredrikus Bernardus Vodegel (Controleur Binnenlands Bestuur op Java en Madoera, Assistent Resident) en Anna Antoinette Coenraad, geb. te Poerwodadi [NOI] op 7 mrt 18951,2,7, ged. te Semarang [NOI] op 12 okt 1899, ovl. te Apeldoorn op 21 mrt 19732.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bill*1925 Soerabaja [NOI] Ü1986  60
Lieneke*1927 's-Gravenhage Ü2004 Hartford [Verenigde Staten] 76
Elly*1928 Soerabaja [NOI] Ü2008 Vught 79Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Willem Frederik Stolk, geb. 29 mrt 1891 te Delft, overl.16 dec 1962 te Apeldoorn, tr. 8 feb 1923 te Semarang, Jacqueline Henriette Vodegel, geb. 7 mrt 1995 te Poerwodadi Grobogan, zn. van Janus Stolk geb. 18 jan 1862 te Soerabaja, en Catharina Elselina Groenendal te 22 dec 1962 te Gouda, zn. Willem Frederik Stolk geb. 10 juni 1925 te Soerabaja, dr. Jacqueline Willemine Stolk geb. 30 aug 1927 te 's-Gravenhage, dr. Elseline Bernardine geb. 6 dec 1928 te Soerabaja
2.Persoonskaart CBG Jacqueline Henriette Vodegel, geb. 7 mrt 1895 te Poerwadadi Grobogan, overl. 21 mrt 1973 te Apeldoorn, tr. 8 feb 1923 te Semarang, Willem Frederik Stolk, geb. 29 mrt 1891 te Delft, dr. van Bernardus Vodegel, en Anna Antoinette Coenraad
3.Regerings Almanak, Janus Stolk, geb. Soerabaja 18 jan 1862, RA 1863, 43
4.Regerings Almanak, Janus Stolk, overl. Bandoeng 16 dec 1933, Bijregister Bandoeng 1933, 144, Film 1208769
5.Regerings Almanak, Catherina Groenendal, overl. 15 jan 1932 Bandoeng, Film 1357858, Geb. Gouda, Overl. Soerabaja, Leeftijd: 66
6.BS Huwelijk Louis IsraŽl en Adriana Geertruida Woerdenbagch, Huwelijken Gemeente Den Haag, 10 jaren tafel 1923 - 1932, B1626 Deel 4 S t/m Z, 's-Gravenhage, 11 jan 1929
7.Regerings Almanak, Jacqueline Henriette Vodegel, geb. Grobogan 7 maart 1895, RA 1896, 342


Jan Vodegel
Jan Vodegel, geb. te Soerabaja [NOI] op 21 jul 19162, ovl. te Soerabaja [NOI] op 22 jul 19163, begr. te Soerabaja [NOI] 1.Bronnen:
1.Begraafplaats Peneleh te Soerabaja, Jan Vodegel, E 10104
2.Regerings Almanak, Jan Vodegel, geb. Soerabaja 21 juli 1916, RA 1917, 231
3.Regerings Almanak, Jan Vodegel, overl. Soerabaja 22 juli 1916, RA 1917, 274