Genealogie van Dongen-Vaartjes, Stolk, Vodegel
Desirť Dieudonnť Vodegel
Desirť Dieudonnť Vodegel, geb. te Piroe [NOI] op 9 mrt 1926.Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Cornelia Johanna Vodegel, geb. 19 oct 1920 te Semarang, overl. 22 nov 1959 te 's-Gravenhage, tr. 7 jan 1946 te Batavia, Gereard Adelbert Marnic Gout, geb. 17 dec 1922 te Bandoeng, ontb. 26 aug 1953 te 's-Gravenhage, tr. 27 juli 1956 te Amsterdam, Mahmood Khan, geb. 10 nov 1927 te 's-Gravenhage, dr. van Dťsire Dieudonnť Vodegel geb. 23 mrt 1996 te Poerwodadi, en Maria Hendrika Saraber geb. 9 feb 1899 te Ambon
2.Persoonskaart CBG Desirť Dieudonnť Vodegel, geb. 23 mrt 1896 te Poerwodadi, overl. 5 mrt 1980 te Deventer, tr. 16 dec 1919 te 's-Gravenhage, Maria Hendrika Saraber, geb. 9 feb 1899 te Amboina, dr. van Fredrikus Bernardus Vodegel geb. 23 aug 1970 te Djakarta, en Anna Antoinette Coenraad geb. 7 apr 1871 te Tandjong Pinang
3.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-10, Vodegel, Desirť Diedonnť
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-8, Vodegel -Saraber, Maria Hendrika


Dirk Bernardus Vodegel
Dirk Bernardus Vodegel, geb. te Semarang [NOI] op 11 dec 1816, Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 18671.

tr. (1) te Semarang [NOI] op 5 aug 18357, (gesch. te Semarang [NOI] op 31 aug 1844)6
met

Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), dr. van Henry C. C. Desmares de Charmois (Decharmois), ovl. te Semarang [NOI] op 9 jan 19128, tr. (2) te Semarang [NOI] op 8 jun 18659 met Dirk Cornelis de Bruin, Onderwijzer. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend, relatie (3) met Carl Christian Wilhelm Mandt. Uit deze relatie geen kinderen bekend.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eduard*1838     

tr. (2) te Semarang [NOI] op 30 jan 184510
met

Adriana Johanna Hendrika Krauss, geb. te Semarang [NOI] op 16 okt 1828, ovl. te Semarang [NOI] op 13 aug 1890.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Amelia*1846 Semarang [NOI] Ü1864 Semarang [NOI] 18
Frederik*1847 Semarang [NOI] Ü1909 Meester Cornelis [NOI] 6113 
Andries*1849 Semarang [NOI] Ü1850 Semarang [NOI] 1
Willem*1855 Semarang [NOI] Ü1936 Semarang [NOI] 81
Julia*1856     

tr. (3)
met

Julia Theresia Caatje Faulhaber, geb. te Padang [NOI].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1864 Semarang [NOI]    
Gerrit*1865 Semarang [NOI] Ü1890 Semarang [NOI] 24Bronnen:
1.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, overl. Semarang 21 dec. 1867, RA 1869, 95
2.Jan Hendrik Vodegel, Ouderdom:: 29, Djocjacarta, Opziener, 2.10.01, Inv.nr.: 3114, Samarang, V, 707-708, Regel:: 13, 1 januari 1819, Semarang, Alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de 16 jaar, Woonachtig sinds 1 jan 1818
3.Inwoners Djokja 1823, Djokja 1/8/ 1823, Jan Hendrik Vodegel 35 jaar
4.Personalia Engelsch bestuur over Java 1811-1816, Vodegel (J.H.)
5.Regerings Almanak, Jan Hendrik Vodegel, Semarang 27 dec. 1841, RA 1842, 294
6.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gesch. Semarang 31 aug. 1844, Henrietta Simonette Desmares Decharmois, RA 1845, 266
7.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, tr. Semarang 5 aug. 1835, HenriŽtte Simonette Desmares Decharmois, RA 1836, 186
8.Regerings Almanak, Wed. D.C. de Bruin, overl. Semarang 9 jan 1912, RA 1913
9.Regerings Almanak, Henriette Simonette Desmares de Charmois, tr. 8 juni 1865 te Semarang, Dirk Cornelis de Bruin, Onderwijzer, RA 1866
10.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gedivoorceerde echtg. van, Henriette Simonette Desmares Decharmois, tr. Semarang 30 jan. 1845, Adriana Johšna Hendrica Krauss, RA 1846, 300


Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois)
Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), ovl. te Semarang [NOI] op 9 jan 19121.

tr. (1) te Semarang [NOI] op 5 aug 18353, (gesch. te Semarang [NOI] op 31 aug 1844)2
met

Dirk Bernardus Vodegel, zn. van Jan Hendrik Vodegel (Bosopziener, Eerste Luit. der Genie) en Saria, geb. te Semarang [NOI] op 11 dec 1816, Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 18674, tr. (2) met Adriana Johanna Hendrika Krauss. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) met Julia Theresia Caatje Faulhaber. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eduard*1838     

tr. (2) te Semarang [NOI] op 8 jun 18656
met

Dirk Cornelis de Bruin, Onderwijzer.

relatie (3)
met

Carl Christian Wilhelm Mandt.

Bronnen:
1.Regerings Almanak, Wed. D.C. de Bruin, overl. Semarang 9 jan 1912, RA 1913
2.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gesch. Semarang 31 aug. 1844, Henrietta Simonette Desmares Decharmois, RA 1845, 266
3.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, tr. Semarang 5 aug. 1835, HenriŽtte Simonette Desmares Decharmois, RA 1836, 186
4.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, overl. Semarang 21 dec. 1867, RA 1869, 95
5.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gedivoorceerde echtg. van, Henriette Simonette Desmares Decharmois, tr. Semarang 30 jan. 1845, Adriana Johšna Hendrica Krauss, RA 1846, 300
6.Regerings Almanak, Henriette Simonette Desmares de Charmois, tr. 8 juni 1865 te Semarang, Dirk Cornelis de Bruin, Onderwijzer, RA 1866


Adriana Johanna Hendrika Krauss
Adriana Johanna Hendrika Krauss, geb. te Semarang [NOI] op 16 okt 1828, ovl. te Semarang [NOI] op 13 aug 1890.

tr. te Semarang [NOI] op 30 jan 18451
met

Dirk Bernardus Vodegel, zn. van Jan Hendrik Vodegel (Bosopziener, Eerste Luit. der Genie) en Saria, geb. te Semarang [NOI] op 11 dec 1816, Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 18672, tr. (1) met Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), dr. van Henry C. C. Desmares de Charmois (Decharmois). Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Julia Theresia Caatje Faulhaber. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Amelia*1846 Semarang [NOI] Ü1864 Semarang [NOI] 18
Frederik*1847 Semarang [NOI] Ü1909 Meester Cornelis [NOI] 6113 
Andries*1849 Semarang [NOI] Ü1850 Semarang [NOI] 1
Willem*1855 Semarang [NOI] Ü1936 Semarang [NOI] 81
Julia*1856     Bronnen:
1.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gedivoorceerde echtg. van, Henriette Simonette Desmares Decharmois, tr. Semarang 30 jan. 1845, Adriana Johšna Hendrica Krauss, RA 1846, 300
2.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, overl. Semarang 21 dec. 1867, RA 1869, 95
3.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, gesch. Semarang 31 aug. 1844, Henrietta Simonette Desmares Decharmois, RA 1845, 266
4.Regerings Almanak, Dirk Bernardus Vodegel, tr. Semarang 5 aug. 1835, HenriŽtte Simonette Desmares Decharmois, RA 1836, 186
5.Regerings Almanak, Wed. D.C. de Bruin, overl. Semarang 9 jan 1912, RA 1913


Dirk Johan Vodegel
Dirk Johan Vodegel3, geb. te Semarang [NOI] op 2 feb 18821,2, Gep. Kantoorhoofd Dept. B.O.W, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 19631.

tr. (1) te Batavia [NOI] op 14 nov 19067
met

Marie Ernestine Rijken, geb. te Buitenzorg [NOI] op 24 jul 1889, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 10 aug 1922.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulina*1906 Batavia [NOI]    
Johanna*1909 Batavia [NOI] Ü1979 Vlaardingen 69
Julia*1911 Batavia [NOI]    
Frederik*1912 Batavia [NOI]    
Ernest*1914 Batavia [NOI]    
Caroline(a)*1917 Batavia [NOI] Ü1918 Batavia [NOI] 0
Anna*1920 Batavia [NOI]    

tr. (2)
met

Paulina Suze Jacob.

tr. (3) te Batavia [NOI] op 6 sep 1929
met

Paulina Catharina Schrijn8, dr. van Louis Schrijn en Setina, geb. te Soerabaja [NOI] op 29 okt 18841.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Dirk Johan Vodegel, geb. 5 feb 1882 te Semarang, overl. 18 mrt 1963 te Vlaardingen, tr. 6 sep 1929 te Batavia, Paulina Catharina Schrijn, geb. 29 oct 1884 te Soerabaja, zn. van Frederik Dirk geb. 5 oct 1847 te Batavia, en Anna Paulina Matheron
2.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, geb. Semarang 2 febr. 1882, RA 1883, 262
3.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-9, Vodegel, Dirk Johan
4.Regerings Almanak, Frederik Dirk Vodegel, (m), overl. Meester Cornelis 28 april 1909, RA 1910, 125
5.Regerings Almanak, Frederik Dirk Vodegel, geb. Semarang 5 okt. 1847, RA 1849, 364
6.Regerings Almanak, Fredrik Dirk Vodegel, tr. Batavia 18 sept. 1872, Anna Paulina Matheron, RA 1874, 183
7.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, tr. Batavia (Stad en Voorsteden), 14 nov. 1906, Marie Ernestine Rijken, RA 1908, 3
8.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-21, Vodegel Geb. Schrijn, Paulina Catharina


Marie Ernestine Rijken
Marie Ernestine Rijken, geb. te Buitenzorg [NOI] op 24 jul 1889, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 10 aug 1922.

tr. te Batavia [NOI] op 14 nov 19061
met

Dirk Johan Vodegel4, zn. van Frederik Dirk Vodegel (Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie) en Anna Paulina Matheron, geb. te Semarang [NOI] op 2 feb 18822,3, Gep. Kantoorhoofd Dept. B.O.W, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 19632, tr. (2) met Paulina Suze Jacob. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend, tr. (3) met Paulina Catharina Schrijn5. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulina*1906 Batavia [NOI]    
Johanna*1909 Batavia [NOI] Ü1979 Vlaardingen 69
Julia*1911 Batavia [NOI]    
Frederik*1912 Batavia [NOI]    
Ernest*1914 Batavia [NOI]    
Caroline(a)*1917 Batavia [NOI] Ü1918 Batavia [NOI] 0
Anna*1920 Batavia [NOI]    Bronnen:
1.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, tr. Batavia (Stad en Voorsteden), 14 nov. 1906, Marie Ernestine Rijken, RA 1908, 3
2.Persoonskaart CBG Dirk Johan Vodegel, geb. 5 feb 1882 te Semarang, overl. 18 mrt 1963 te Vlaardingen, tr. 6 sep 1929 te Batavia, Paulina Catharina Schrijn, geb. 29 oct 1884 te Soerabaja, zn. van Frederik Dirk geb. 5 oct 1847 te Batavia, en Anna Paulina Matheron
3.Regerings Almanak, Dirk Johan Vodegel, geb. Semarang 2 febr. 1882, RA 1883, 262
4.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-9, Vodegel, Dirk Johan
5.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-21, Vodegel Geb. Schrijn, Paulina Catharina


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd .

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Overasselt    
Afgeschermd Nijmegen    
Afgeschermd Overasselt    Bronnen:
1.Afgeschermd, geb. 18 mei 1902 te Mangkangwetan, overl. 30 okt 1970 te Nijmegen, tr. 7 nov 1899 te Nijmegen, Maria Rosalia Catharina Vijftigschild, geb. 7 nov 1899 te Nijmegen, overl. 27 mei 1945 te Batavia, tr. 22 feb 1946 te Bandoeng, Pauline Cornelia Coenraad, geb. 31 jan 1922 te Takengon, zn. van Henrij Vodegel en Minah ( Mas Adjeng), zn. Hendricus Johannes Gerardus Carolus Vodegel geb.4 nov 1935 te Batavia, dr. Maria Suzanna Vodegel geb.6 aug 1940 te Bandoeng tr. 3 okt 1963 met J P G Mijling, zn. Jan Wim Marie Vodegel geb. 7 sep 1941 te Bandoeng tr. 8 okt 1964 met G H Hendriks, zn. George Patricius Maria geb. 31 jan 1947 te Makassar tr. 29 apr 1969 met M A M Boeijen, zn. Frans Arnold Maria geb. 7 feb 1948 te Makkasar, dr. Dorothea Isabella Maria Vodegel geb. 27 jun 1949 te Makassar
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-28, Vodegel, Gerard Gijsbert
3.Regerings Almanak, Gerard Gijsbert Vodegel, erk. Kendal 18 mei 1902, RA 1908, 52
4.Graf Gerard Gijsbert Vodegel en Paula Cornelia Coenraad, Graf id.nummer: 1378369, Begraafplaatsnr.: 1340, v13 ry 07 0421, 18-5-1902, 30-10-1970, Jonkerbos Nijmegen, www.online-begraafplaatsen.nl, Pauline Cornelia Coenraad, 31-01-1922, 08-05-2014
5.Overlijden Maria Rosalie Catharina Vodegel-Vijftigschild, Buiten erevelden IndonesiŽ, Maria Rosalie Cath. Vodegel-Vijftigschild
6.Overlijden Paulina Cornelia Coenraad, MLinq182
7.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5462-1, Vodegel-Coenraad, Paulina Cornelia


Dorus Vodegel
Dorus Vodegel, geb. te Ambarawa [NOI] op 3 nov 19161.Bronnen:
1.Regerings Almanak, Dorus Vodegel, geb. Ambarawa 3 nov. 1916, RA 1923, 195


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd , kind van Mr. Gerard Gijsbert Vodegel (Afd.Ambt.Min.v.Onderwijs) en Maria Rosalie Catharina Vijftigschild


Eduard Ferdinand Vodegel
Eduard Ferdinand Vodegel, geb. te Solo [NOI] op 11 dec 1898, ged. te Semarang [NOI] op 10 apr 18991, ovl. te Semarang [NOI] op 29 mrt 19012.Bronnen:
1.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, VII/286/70, Vodegel, Eduard Ferdinand, geb. 11 dec. 1898 te Solo, ged. 10 apr. 1899 te Semarang, Nat., dr. van Vodegel, Christine, Getuige Vodegel, Mijntje
2.Regerings Almanak, Eduard Ferdinand Vodegel, overl. Semarang 29 maart 1901, RA 1902, 478
3.Regerings Almanak, Teentje Vodegel, geb. Semarang 20 april 1871, RA 1894, 342
4.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, V/438/17, Vodegel, Teentje, geb. 20 apr. 1871 te Semarang, ged. 23 jan. 1887 te Semarang, Nat., dr. van Vodegel, Albert August (Pr.), en Mina, Getuige Vodegel, Paulina Henriette
5.Regerings Almanak, Christien Vodegel, (v), overl. Semarang 18 aug. 1902, RA 1904, 111


Edwin Vodegel
Edwin Vodegel2, geb. te Semarang [NOI] op 19 aug 1925, ged. te Semarang [NOI] op 17 dec 19251, Controleur P.T.T.Bronnen:
1.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, XIII/70/279, Vodegel, Edwine, geb. 19 aug. 1925 te Semarang, ged. 17 dec. 1925 te Semarang, Onwet., zn. van Vodegel, Jules Eduard, en Baeyens, Maria Prosperina
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-5, Vodegel, Edwin
3.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, geb. Semarang 31 juli 1886, RA 1888, 268
4.Persoonskaart CBG Donald Vodegel, geb. 18 jul 1928 te Semarang, overl. 9 juli 1979 te Leiden, Zn. van Jules Eduard Vodegel geb. 31 jul 1886 te Semarang, en Maria Prosperine Baijens geb. 22 nov 1904 te Ngawi
5.Overlijden Jules Eduard Vodegel, Nederlands ereveld Pandu Bandoeng, 1166 vak V
6.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Batavia 17 jan. 1911, Wilhelmina Carolina Koelman, RA 1912, 6
7.Bloys van Treslong Prins, J.E. Vodegel
8.Regerings Almanak, Jules Eduard Vodegel, tr. Kediri 4 mei 1921, Maria Prosperina Baeijens, RA 1923, 21
9.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-12, Vodegel - Bayens, Maria Prosperina


Edwin Rudolf Vodegel
Edwin Rudolf Vodegel2, geb. te Loemadjang [NOI] op 16 dec 19121,3, Employť Bakhuis Bel.v/h Ellenbroek, ovl. te Zeist op 17 dec 19691.

tr. te Pasoeroean [NOI] op 8 mei 1935, (gesch. te Surabaya [IndonesiŽ] op 11 nov 1949)
met

Cornelia Geertruida Elisabeth Geraerds Thesingh, geb. te Randoe Agoeng (Pasoeroean) [NOI] op 11 jul 1911.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Sidoardjo [NOI]    Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Edwin Rudolf Vodegel, 1geb. 16 dec 1912 te Loemadjang, overl. 17 dec 1969 te Zeist, tr. 8 mei 1935 te Pasoeroean, Cornelia Geertruida E. Gerards Thesing, geb. 11 jul 1911 te Randoe Agoeng, ontb. 11 nov 1949 te Pasoeroean, zn. van Alexander Arthur Vodegel geb. 26 mrt 1888 te Semarang, en Jennij Geraerds Thesingh
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-6, Vodegel, Edwin Rudolf
3.Regerings Almanak, Edwin Rudolf Vodegel, geb. Loemadjang 17 dec. 1912, RA 1914, 71
4.Persoonskaart CBG Alexander Arthur Vodegel, geb. 26 mrt 1888 te Semarang, overl. 22 dec 1963 te Zeist, tr. 20 jan 1894 te Lumadjang, Jenny Geraerds Thesingh, geb. 6 juli 1894 te Karangpandan, zn. van Hendrik Charles Vodegel, en Jansje Joannes
5.Regerings Almanak, Alexander Arthur Vodegel, geb. Semarang 26 maart 1888, RA 1889, 298
6.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5458-3, Vodegel, Alexander Arthur
7.Regerings Almanak, Alexander Arthur Vodegel, tr. Loemadjang 20 jan. 1912, Jennij Geraerds Thesingh, RA 1913, 120
8.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5460-16, Vodegel-Geraerds Thesingh, Jenny


Cornelia Geertruida Elisabeth Geraerds Thesingh
Cornelia Geertruida Elisabeth Geraerds Thesingh, geb. te Randoe Agoeng (Pasoeroean) [NOI] op 11 jul 1911.

tr. te Pasoeroean [NOI] op 8 mei 1935, (gesch. te Surabaya [IndonesiŽ] op 11 nov 1949)
met

Edwin Rudolf Vodegel2, zn. van Alexander Arthur Vodegel (Tuinemployť suikerfabriek / Landstorm SGT.) en Jennij Geraerds Thesingh, geb. te Loemadjang [NOI] op 16 dec 19121,3, Employť Bakhuis Bel.v/h Ellenbroek, ovl. te Zeist op 17 dec 19691.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Sidoardjo [NOI]    Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Edwin Rudolf Vodegel, 1geb. 16 dec 1912 te Loemadjang, overl. 17 dec 1969 te Zeist, tr. 8 mei 1935 te Pasoeroean, Cornelia Geertruida E. Gerards Thesing, geb. 11 jul 1911 te Randoe Agoeng, ontb. 11 nov 1949 te Pasoeroean, zn. van Alexander Arthur Vodegel geb. 26 mrt 1888 te Semarang, en Jennij Geraerds Thesingh
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-6, Vodegel, Edwin Rudolf
3.Regerings Almanak, Edwin Rudolf Vodegel, geb. Loemadjang 17 dec. 1912, RA 1914, 71


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Louis Frederik Hubner en Soemi S. Madrais.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Maastricht    
Richard*1964 Maastricht Ü1987 Rotterdam 22Bronnen:
1.Regerings Almanak, Richard Vodegel, geb. Batavia 1 dec. 1911, RA 1913, 38
2.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-14, Vodegel-Pongo, Marie Louise


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Richard Vodegel (Controleur P.T.T.) en Marie Louise Pongo.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Maastricht    
Richard*1964 Maastricht Ü1987 Rotterdam 22


Elise Christine Vodegel
Elise Christine Vodegel, geb. te Soerabaja [NOI] op 4 okt 19032, ovl. te Soerabaja [NOI] op 11 nov 19041.Bronnen:
1.Regerings Almanak, Elise Christine Vodegel, overl. Soerabaja 11 sept. 1904, RA 1905, 107
2.Regerings Almanak, Elise Christine Vodegel, geb. Soerabaja 4 okt. 1903, RA 1905, 59
3.Regerings Almanak, Eduard Vodegel, geb. Soerabaja 11 sept. 1877, RA 1882, 262
4.Regerings Almanak, Eduard Vodegel, tr. Soerabaja 8 okt. 1921, Inl. vr. Paoewan, RA 1923, 44


Elizabeth Louise Vodegel
Elizabeth Louise Vodegel, geb. te Ambarawa [NOI] op 18 mei 18991,2, ovl. te Apeldoorn op 28 okt 19821.

relatie (1)
met

Alexander Afarin Latumamuwij, ovl. te Timor [NOI] op 6 jul 19451.

tr. (2) te Soerabaja [NOI] op 7 nov 1950
met

Emile Charles van Kerkvoorden, zn. van Willem Joseph van Kerkvoorden en Amelia Christina Magdalena Salomons, geb. te Meester Cornelis [NOI] op 24 mei 19111, Elektromonteur, ovl. te Amersfoort op 14 jul 1974.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Elizabeth Louise Vodegel, geb.18 mei 1899 te Ambarawa, overl. 28 okt 1982 te Apeldoorn, tr., Alexander Alfarin Latumanuwij, overl. 6 jul 1945 te Timor, ontb. 7 nov 1950 te Soerabaja, tr. Emile Charles van Kerkvoorden, geb. 24 mei 1911 te Djatinegara, dr. van Fredericus Johannes Vodegel, en Elizabeth Agerbeek
2.Regerings Almanak, Elizabeth Louise Vodegel, geb. Semarang 18 mei 1899, RA 1900, 384
3.Regerings Almanak, Fredericus Johannes Vodegel, Ambarawa 19 mei 1870, RA 1871, 212
4.Regerings Almanak, Fredericus Johannes Vodegel, (m), overl. Ambarawa 4 juli 1903, RA 1904, 116
5.Regerings Almanak, Fredericus Johannes Vodegel, tr. Semarang 28 dec. 1898, Elisabeth Agerbeek, RA 1900, 330


Alexander Afarin Latumamuwij
Alexander Afarin Latumamuwij, ovl. te Timor [NOI] op 6 jul 19451.

relatie
met

Elizabeth Louise Vodegel, dr. van Fredericus Johannes Vodegel en Elizabeth Agerbeek, geb. te Ambarawa [NOI] op 18 mei 18991,2, ovl. te Apeldoorn op 28 okt 19821, tr. (2) met Emile Charles van Kerkvoorden. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Elizabeth Louise Vodegel, geb.18 mei 1899 te Ambarawa, overl. 28 okt 1982 te Apeldoorn, tr., Alexander Alfarin Latumanuwij, overl. 6 jul 1945 te Timor, ontb. 7 nov 1950 te Soerabaja, tr. Emile Charles van Kerkvoorden, geb. 24 mei 1911 te Djatinegara, dr. van Fredericus Johannes Vodegel, en Elizabeth Agerbeek
2.Regerings Almanak, Elizabeth Louise Vodegel, geb. Semarang 18 mei 1899, RA 1900, 384


Emile Charles van Kerkvoorden
Emile Charles van Kerkvoorden, geb. te Meester Cornelis [NOI] op 24 mei 19111, Elektromonteur, ovl. te Amersfoort op 14 jul 1974.

tr. te Soerabaja [NOI] op 7 nov 1950
met

Elizabeth Louise Vodegel, dr. van Fredericus Johannes Vodegel en Elizabeth Agerbeek, geb. te Ambarawa [NOI] op 18 mei 18991,2, ovl. te Apeldoorn op 28 okt 19821, relatie (1) met Alexander Afarin Latumamuwij. Uit deze relatie geen kinderen bekend.

Bronnen:
1.Persoonskaart CBG Elizabeth Louise Vodegel, geb.18 mei 1899 te Ambarawa, overl. 28 okt 1982 te Apeldoorn, tr., Alexander Alfarin Latumanuwij, overl. 6 jul 1945 te Timor, ontb. 7 nov 1950 te Soerabaja, tr. Emile Charles van Kerkvoorden, geb. 24 mei 1911 te Djatinegara, dr. van Fredericus Johannes Vodegel, en Elizabeth Agerbeek
2.Regerings Almanak, Elizabeth Louise Vodegel, geb. Semarang 18 mei 1899, RA 1900, 384


Elize Emile Vodegel
Elize Emile Vodegel1, geb. te Bandoeng [NOI] op 14 mrt 19132, Secretaresse kantoor Ned.Gravendienst.

tr. (1) te Bandoeng [NOI], (gesch. te Soerabaja [NOI] in 1938)
met

Johannis Westendorp, geb. te Batavia [NOI] op 27 dec 1911.

relatie (2)
met

Willie Kelchig.

Bronnen:
1.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5459-3, Vodegel, Elize Emile
2.Regerings Almanak, Elize Emile Vodegel, geb. Bandoeng 14 maart 1913, RA 1914, 41
3.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, geb. Semarang 23 juli 1886, RA 1888, 268
4.RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen, V/474/161, Vodegel, Hendrik Dirk, geb. 23 jul. 1886 te Semarang, ged. 13 jun. 1887 te Demak, Wet., zn. van Vodegel, Hendrik Wilhelmus, en Lugtman, Amelia Catharina
5.Overlijden Hendrik Dirk Vodegel, Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, 465 Vak V
6.Regerings Almanak, Hendrik Dirk Vodegel, tr. Semarang 4 juni 1907, Mathilda Paulina Weijsig, RA 1908, 11
7.Ned. IndiŽ oud paspoort archief, Fiche 5461-2, Vodegel-Weijzig, Mathilda Paulina