Bronnen Bronnen
Bronnen

PKCBG 311

Persoonskaart CBG Leonard Hendrikus Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 29 okt 1895 te Semarang
Overleden: overl. 5 sep 1969 te Eindhoven
Gehuwd: tr. 9 okt 1957 te Bandung
Gehuwd met: Darsih
Geboren: geb. 24 okt +/- 1911 te Pekalogan
.: zn. van Nicolaas Evert Vodegel
.: en Sajem
.: dr. Errestine Vodegel geb. 20 dec 1958 te Eindhoven
.: zn. Joseph Theodorus Paulus Vodegel geb. 8 mei 1961 te Eindhoven
hierin
Leonard Hendrikus Vodegel (*1895-†1969) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als kind
Darsih (*1911-) als partner
Afgeschermd (-) als kind
Sophia ( Sophie, Sofie) Sa(i)jem (-†1914) als moeder
Evert Nicolaas Vodegel (*1837-†1908) als vader

BSO 1879

BS Overlijden Hans Leonard Arthur Benjamins (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Boekel
periode: 21 jan 1956
Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum
Archief: BS Overlijden Boekel 1956 akte 4
Inventarisnr.: 3393 Nr.1298
hierin
21 jan 1956 Rosalie Marie Vodegel (*1908-) als moeder
Arthur Israλl Benjamins (-) als vader
Hans Leonard Arthur Benjamins (*1956-†1956) als overledene

PKCBG 278

Persoonskaart CBG Guillaume Maurice Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 27 feb 1943 te Bandung
Overleden: overl. 23 okt 1957 te Sittard
.: zn. van Hendricus Wilhelmus Vodegel geb. 18 oct 1911 te Semarang
.: en Erna Irene Hagger geb. 9 jul 1919 te Bandung
hierin
Erna Irene Hagger (*1919-†1991) als moeder
Hendricus Wilhelmus Vodegel (*1911-†1996) als vader
Guillaume Maurice Vodegel (*1943-†1957) als hoofdpersoon

PKCBG 149

Persoonskaart CBG Freddy Otto Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 9 jun 1920 te Singapore Malakka
Overleden: over. 6 mei 1984 te Tilburg
Gehuwd: tr. 6 mrt 1947 te Djakarta
Gehuwd met: Maria Magdalena Bφckel
Geboren: geb. 26 feb 1922 te Djatinegare
.: zn. Johny Vodegel geb. 9 aug 1947 te Djakjarta
.: dr. Iris Sonja Lisse geb. 21 mrt 1959 te Tilburg
hierin
Freddy Otto Vodegel (*1920-†1984) als hoofdpersoon
Afgeschermd (-) als kind
Maria Magdalena Bφckel (*1922-†2004) als partner
Afgeschermd (-) als kind

PKCBG 133

Persoonskaart CBG Ernestine Jansje Jacqueline Vodgel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 29 apr 1891 te Semarang
Overleden: overl. 10 jul 1971 te Deurne
Gehuwd: tr. 20 nov 1911 te Semarang
Gehuwd met: Christiaan Bertus van der Voort
Geboren: geb. 27 sep 1987 te Kasrie
.: dr. van Johan Willem Vodegel
.: en Elisabeth Croes
hierin
Christiaan Bertus van der Voort (*1887-†1974) als partner
Ernestine Jansje Jacqueline Vodegel (*1891-†1971) als hoofdpersoon
Elisabeth Croes (*1869-) als moeder
Johan Willem Vodegel (*1868-†1937) als vader

PKCBG 136

persoonskaart CBG Eugenie Sussana Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 13 jun 1878 te Pasoeroean
Overleden: overl. 11 feb 1963 te Geldrop
Gehuwd: tr. 15 jun 1895 te Blitar
Gehuwd met: Emile Victor Louwaars
Geboren: geb. 5 feb 1974 te Djokjakarta
Overleden: overl. 31 dec 1944 te Tjimahi
hierin
Emile Victor Louwaars (*1874-†1944) als partner
Eugenie Sussana Vodegel (*1878-†1963) als hoofdpersoon
Maria Louise van Rakim ( Kanipa ) (-) als moeder
Johan Cornelis Vodegel (*1854-†1907) als vader

PKCBG 24

Persoonskaart CBG Anna Paulowna Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 30 sep 1897 te Ambarawa
Overleden: over. 8 okt 1973 te Zeist
Gehuwd: tr. 18 aug 1926 te Semarang
Gehuwd met: Antonie Carel Wouter Jansen
Geboren: geb. 17 nov 1891 te 's-Gravenhage
Overleden: overl. 25 jun 1945 te Batavia
.: dr. van Frederik Franciscus Theodorus Vodegel geb. Djokjakarta
.: en Wilhelmina Carolina Hulliger geb. Semarang
hierin
Anna Paulowna Vodegel (*1897-†1973) als hoofdpersoon
Frederik Franciscus Theodorus Vodegel (*1864-†1929) als vader
Antonie Carel Wouter Jansen (*1891-†1945) als partner
Wilhelmina Carolina Hulliger (-†1940) als moeder

PKCBG 2

Afgeschermd (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 28 jan 1884 te Batavia
Overleden: overl. 30 jul 1967 te 's-Gravenhage
Gehuwd: tr. 30 jul 1919 te Soerabaja
Gehuwd met: Frederik Willem Jacob van der Schoor
Geboren: geb. 5 feb 1887 te Soerabaja
hierin
Louis Christiaan Vodegel (-) als vader
Afgeschermd (-) als partner
Ida Hedwig Emilie Bajetto (-) als moeder
Adolph.Wenerdine Merij Sophia Vodegel (*1884-†1967) als hoofdpersoon

PKCBG 172

Persoonskaart CBG George Daniλl Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 1 dec 1903 te Semarang
Overleden: overl. 3 feb 1951 te 's-Gravenhage
Gehuwd: tr. 7 dec 1925 te Semarang
Gehuwd met: Wilhelmina Maria Bangert
Geboren: geb. 28 aug 1902 te Soerabaja
.: Hendrik George Vodegel
.: Misem
.: zn. Herman George Vodegel geb. 10 jul 1927 te Semarang
.: zn. Johannes Ignatius Vodegel geb. 29 feb 1936 te Semarang
hierin
Johannes Ignatius Vodegel (*1936-†2015) als kind
Hendrik George ( Sjors ) Vodegel (*1861-†1921) als vader
Wilhelmina Maria Bangert (*1902-†1956) als partner
Afgeschermd (-) als kind
Misem (*1865-†1914) als moeder
George Daniλl Vodegel (*1903-†1951) als hoofdpersoon

PKCBG 257

Persoonskaart CBG Jeanne Antoinette Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 5 mei 1900 te Soerabaja
Overleden: overl.13 dec 1976 te Tilburg
Gehuwd: tr. 17 nov 1921 te Soerabaia
Gehuwd met: Frederik Leonard Ruben
Geboren: geb. 15 mei 1897 te Porong
Overleden: overl. 9 jan 1960 te Amsterdam
.: dr. van George Lodewijk Vodegel
.: en Adas
hierin
Jeanne Antoinette Vodegel (*1900-†1976) als hoofdpersoon
John Albert Ruben (*1860-)
Frederik Leonard Ruben (*1897-†1966) als partner
George Lodewijk Vodegel (*1876-†1907) als vader
Adas (*1878-) als moeder

PKCBG 64

Persoonskaart CBG Charles Lodewijk Vodegel (Persoonskaart CBG)
Geboren: geb. 27 aug 1896 te Soerabaja
Overleden: overl. 27 feb 1960 te Amsterdam
Gehuwd: tr. Rosaline van den Berg
Gehuwd met: tr. 11 mrt 1948 te Probolinggo
Geboren: Noes Smith
Overleden: geb. 11 oct 1911 te Bojolali
.: zn. van George Lodewijk Vodegel geb. 27 mrt 1876 te Passoeroan
.: en Adas
.: zn. George Frederik Vodegel geb. 7 jan 1926 te Soerabaja
.: dr. Astrid Adriλnne Vodegel geb. 25 aug 1949 te Soerabaja
hierin
George Lodewijk Vodegel (*1876-†1907) als vader
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Charles Vodegel (*1896-†1960) als hoofdpersoon
Noes Smith (*1911-) als partner
Rosaline van den Berg (-†1935) als partner

DHGS 1885

Doop register der Herv.Gemeente te Semarang 1849-1862 L.M. Janssen (Doop register der Hervormde Gemeente te Semarang 1849-1862 BvTP nr. 54)
Naam: Louisa Maria Vodegel
Jaar: 1853 56b
geb.: geb. Menado 1808
ged.: ged. Semarang 29 juli 1853
vader: ouders onbekend
getuigen: Getuige: Gesina Vodegel, wed. Kolardt
Extra: extr. verl. 1 augustus 1853
hierin
Gesi(e)na Vodegel (-†1865) als getuige
Louisa Maria (*1808-)

RA 1857, 504

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Johan Lodewijk Erland
.: geb. Semarang 26 okt 1855
.: RA 1857, 504
hierin
Johan Lodewijk Erland Vodegel (*1855-†1885)

BSG 1430

BS Geboorte Cornelis Albertus van beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 25 mrt 1865
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte 1811-1902 Akte 525
Inventarisnr.: 110 Toegangsnr. 481
hierin
25 mrt 1865 Cornelis Albertus van Beugen (*1865-†1945)
Sara van den Bosch (*1819-†1902) als moeder
Cornelis van Beugen (*1822-†1900) als vader

BSG 1290

BS Geboorte Cornelis van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 27 jan 1822
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte Akte 115
Inventarisnr.: 100 Toegangsnr. 481
hierin
27 jan 1822 Willemina Onstenk (*1799-†1847) als moeder
Cornelis van Beugen (*1822-†1900)
Jeremias van Beugen (*1782-†1846) als vader

BSG 1431

BS Geboorte Wilhelmina Johanna van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 18 mrt 1858
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte 1811-1902 akte 419
Inventarisnr.: 724 Toegangsnr. 481
hierin
18 mrt 1858 Wilhelmina Johanna van Beugen (*1858-†1858)
Sara van den Bosch (*1819-†1902) als moeder
Cornelis van Beugen (*1822-†1900) als vader

BSG 1388

BS Geboorte Cornelis Hendrikus van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 18 jun 1859
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte Akte 865
Inventarisnr.: 725 Toegangsnr. 481
hierin
18 jun 1859 Cornelis Hendrikus van Beugen (*1859-†1859)
Cornelis van Beugen (*1822-†1900) als vader
Sara van den Bosch (*1819-†1902) als moeder

BSG 1174

BS Geboorte Charles Edouard van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 14 aug 1860
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte 1811-1902 akte 1155
Inventarisnr.: 726 Toegangsnr. 481
hierin
14 aug 1860 Charles Edouard van Beugen (*1860-†1946)

BSG 1409

BS Geboorte Saartje van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 10 apr 1901
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte Akte 952
Inventarisnr.: 149 Toegangsnr. 481
hierin
10 apr 1901 Saartje van Beugen (*1901-†1901)
Anna Verduin (*1857-†1946) als moeder
Charles Edouard van Beugen (*1860-†1946) als vader

BSG 1408

BS Geboorte Jan Hendrik van Beugen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Utrecht
periode: 17 nov 1889
Archiefnaam: Het Utrechts Archief
Archief: BS Geboorte 1811-1902 akte 2768
Inventarisnr.: 134 Toegangsnr.481
hierin
17 nov 1889 Jan Hendrik van Beugen (*1889-†1890)
Anna Verduin (*1857-†1946) als moeder
Charles Edouard van Beugen (*1860-†1946) als vader