Bronnen Bronnen
Bronnen

RA 1828, 153

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman Vodegel,
.: geb. Semarang 1827
.: RA 1828, 153
hierin
Herman Vodegel (*1827-1828)

RA 1855, 499

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman Adriaan Vodegel,
.: geb. Semarang 13 mei 1855
.: RA 1855, 499
hierin
Herman Adriaan Vodegel (*1855-1899)

RA 1901, 482

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman Adriaan Vodegel,
.: overl. Kendal 9 nov. 1899
.: RA 1901, 482
hierin
Herman Adriaan Vodegel (*1855-1899)

RA 1881, 253

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman George Vodegel,
.: geb. Semarang 9 juli 1879
.: RA 1881, 253
hierin
Herman George Vodegel (*1879-1901)

RA 1903, 101

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman George Vodegel,
.: (m), overl. Semarang 11 nov. 1901
.: RA 1903, 101
hierin
Herman George Vodegel (*1879-1901)

RA 1884, 314

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Herman Nicolaas Vodegel,
.: (m), overl. Ambarawa 21 juni 1883
.: RA 1884, 314
hierin
Herman Nicolaas Vodegel (*1816-1883)

RA 1914, 95

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Hermine Jeanne Vodegel,
.: geb. Semarang 7 nov. 1912
.: RA 1914, 95
hierin
Hermine ( Henriette ) Jeanne Vodegel (*1912-1951)

RA 1912, 84

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Ida Vodegel,
.: geb. Semarang 9 nov. 1910
.: RA 1912, 84
hierin
Ida Vodegel (*1910-1988)

RA 1918, 43

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Ida Katarina Vodegel,
.: geb. Bandoeng 24 jan. 1917
.: RA 1918, 43
hierin
Ida Katarina Vodegel (*1917-)

RA 1923, 61

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Irene Eveline Vodegel,
.: geb. Bandoeng 23 sept. 1922
.: RA 1923, 61
hierin
Irene Eveline Vodegel (*1922-1972)

RA 1896, 342

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jacqueline Henriette Vodegel,
.: geb. Grobogan 7 maart 1895
.: RA 1896, 342
hierin
Jacqueline Henriette Vodegel (*1895-1973)

RA 1901, 477

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Vodegel,
.: overl. Semarang 20 jan. 1900
.: RA 1901, 477
hierin
Jan Vodegel (*1899-1900)

RA 1917, 231

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Vodegel,
.: geb. Soerabaja 21 juli 1916
.: RA 1917, 231
hierin
Jan Vodegel (*1916-1916)

RA 1917, 274

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Vodegel,
.: overl. Soerabaja 22 juli 1916
.: RA 1917, 274
hierin
Jan Vodegel (*1916-1916)

RA 1882, 262

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Alexander Vodegel,
.: geb. Soerabaja 26 okt. 1879
.: RA 1882, 262
hierin
Jan Alexander Vodegel (*1879-1895)

RA 1896, 421

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Alexander Vodegel,
.: (m), overl. Soerabaja 15 sept. 1895
.: RA 1896, 421
hierin
Jan Alexander Vodegel (*1879-1895)

RA 1900, 405

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan George Vodegel,
.: geb. Poerbolinggo 2 dec. 1898
.: RA 1900, 405
hierin
Jan George Vodegel (*1898-)

RA 1842, 294

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Hendrik Vodegel,
.: Semarang 27 dec. 1841
.: RA 1842, 294
hierin
Jan Hendrik Vodegel (*1789-1841)

RA 1844, 267

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Hendrik Vodegel,
.: geb. Semarang 26 mei 1843
.: RA 1844, 267
hierin
Jan Hendrik Vodegel (*1843-1845)

RA 1846, 353

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Jan Hendrik Vodegel,
.: overl. Semarang 14 febr. 1845
.: RA 1846, 353
hierin
Jan Hendrik Vodegel (*1843-1845)