Bronnen Bronnen
Bronnen

1823-2

Inwoners Djokja 1823 (Algemene bron)
veld 1: Djokja 1/8 1823 37 jaar
veld 2: Oud. gep.Luitenant te Semarang
veld 3: als 1 ste Luitenant aangesteld
veld 4: 27/11/1809 Genie
hierin
Everhardus Gerardus Vodegel (*1786-†1838)

RA 1839, 269

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Everhardus Gerardus Vodegel dissolv. echtg.
.: overl. Semarang 14 april 1838
.: RA 1839, 269
hierin
Everhardus Gerardus Vodegel (*1786-†1838)

RA 1909, 114

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Evert Nicolaas Vodegel,
.: (m), overl. Semarang 21 jan. 1908
.: RA 1909, 114
hierin
Evert Nicolaas Vodegel (*1837-†1908)

RA 1923, 126

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Ferry Vodegel,
.: geb. Soekaboemi 17 febr. 1922
.: RA 1923, 126
hierin
Ferry Vodegel (*1922-†2010)

RA 1902, 415

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frans Vodegel,
.: geb. Soerabaja 17 juli 1900
.: RA 1902, 415
hierin
Frans Vodegel (*1900-†1901)

RA 1902, 487

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frans Vodegel,
.: overl. Soerabaja 23 mei 1901
.: RA 1902, 487
hierin
Frans Vodegel (*1900-†1901)

RA 1907, 56

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frans Henri Vodegel,
.: geb. Ambarawa 15 nov. 1905
.: RA 1907, 56
hierin
Frans Henri Vodegel (*1905-†1906)

RA 1907, 113

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frans Henri Vodegel,
.: (k), overl. Ambarawa 20 aug. 1906
.: RA 1907, 113
hierin
Frans Henri Vodegel (*1905-†1906)

RA 1870, 212

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frans Henrie Vodegel,
.: geb. Kendal 6 dec. 1866
.: RA 1870, 212
hierin
Frans Henri Vodegel Ridder van Oranje-Nassau (*1866-†1941)

RKJ 147

RK Sint Jozefkerk te Semarang Doopregister - L.M.Janssen (RK Sint Jozefkerk te Semarang)
Nummer: III/346/88
1 Naam: Vodegel, Frans Henri
2 geb.: 4 dec. 1866 te Kaliewoengo
3 ged.: 31 jul. 1871 te Kaliewoengo
4 Kerk.staat: Wet.
5 vader: zn. van Vodegel, Cornelis Fredrik
6 moeder: en Tanbah Anna Oei Soektjag
hierin
Cornelis Frederik Vodegel (*1828-†1875) als vader
Frans Henri Vodegel Ridder van Oranje-Nassau (*1866-†1941) als betrokkene

Fiche 5459-24

Ned. Indië oud paspoort archief (Ned. Indië oud paspoort archief)
Fiche: Fiche 5459-24
Naam: Vodegel, Freddy Otto
hierin
Freddy Otto Vodegel (*1920-†1984)

Fiche 5461-9

Ned. Indië oud paspoort archief (Ned. Indië oud paspoort archief)
Fiche: Fiche 5461-9
Naam: Vodegel Geb. Böckel, Marie Magdalena
hierin
Maria Magdalena Böckel (*1922-†2004)

RA 1859, 582

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Fredrik Hendrik Vodegel,
.: geb. Semarang 1 aug. 1858
.: RA 1859, 582
hierin
Frederik Hendrik Vodegel (*1858-†1858)

RA 1849, 364

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frederik Dirk Vodegel,
.: geb. Semarang 5 okt. 1847
.: RA 1849, 364
hierin
Frederik Dirk Vodegel (*1847-†1909)

RA 1910, 125

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frederik Dirk Vodegel,
.: (m), overl. Meester Cornelis 28 april 1909
.: RA 1910, 125
hierin
Frederik Dirk Vodegel (*1847-†1909)

RA 1871, 212

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Fredericus Johannes Vodegel,
.: Ambarawa 19 mei 1870
.: RA 1871, 212
hierin
Fredericus Johannes Vodegel (*1870-†1903)

RA 1904, 116

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Fredericus Johannes Vodegel,
.: (m), overl. Ambarawa 4 juli 1903
.: RA 1904, 116
hierin
Fredericus Johannes Vodegel (*1870-†1903)

RA 1913, 41

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frederik Johan Vodegel,
.: geb. Batavia 25 april 1912
.: RA 1913, 41
hierin
Frederik Johan Vodegel (*1912-)

RA 1911, 47

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frederik Willem en Albert Ferdinand Vodegel
.: geb. Blora 31 okt. 1909
.: RA 1911, 47
hierin
Frederik Willem Vodegel (*1909-†1909)

RA 1911, 104

Regerings Almanak (Regerings Almanak)
Naam: Frederik Willem Vodegel,
.: overl. Blora 8 dec. 1909
.: RA 1911, 104
hierin
Frederik Willem Vodegel (*1909-†1909)