Genealogie van Evert Vodegel.
Genealogie van Evert Vodegel.

Generatie I

I.  Evert Vodegel, geb. te Amsterdam, tr. met Louisa Dorothea Jansen, ovl. te Semarang [NOI] op 19 jun 1829. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Cornelis , geb. te Djokjakarta [NOI] circa 1781, ovl. te Semarang [NOI] op 22 aug 1826, volgt IIa
  2.  Everhardus Gerardus , geb. circa 1786, Luitenant der Genie, ovl. te Semarang [NOI] op 14 apr 1838, tr. te Batavia [NOI] op 3 dec 1809 met Jacoba Wilhelmina Bremer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hendrik , geb. te Djokjakarta [NOI] circa 1789, ovl. te Semarang [NOI] op 27 dec 1841, volgt IIb
  4.  Pieter Jacobus , geb. te Semarang [NOI] in 1796, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Cornelis Vodegel, zn. van Evert Vodegel (I) en Louisa Dorothea Jansen, geb. te Djokjakarta [NOI] circa 1781, ovl. te Semarang [NOI] op 22 aug 1826, tr. te Semarang [NOI] in 1822 met Maria Elisabeth Maier (Maler)
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1. 

IIb.  Jan Hendrik Vodegel, zn. van Evert Vodegel (I) en Louisa Dorothea Jansen, geb. te Djokjakarta [NOI] circa 1789, Bosopziener, Eerste Luit. der Genie, ovl. te Semarang [NOI] op 27 dec 1841, relatie met Saria
 Uit deze relatie 4 zonen: 
  1.  Johannes , geb. op 19 dec 1813, ovl. te Semarang [NOI] op 7 nov 1842, tr. te Semarang [NOI] op 11 mei 1836 met Johanna Maria Sick (Siek). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Bernardus , geb. te Semarang [NOI] op 11 dec 1816, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 1867, volgt IIIa
  3.  Hendrik Bernardus , geb. op 6 feb 1820, ovl. te Semarang [NOI] op 15 nov 1874, volgt IIIb
  4.  Christiaan Jacobus , geb. te Semarang [NOI] op 23 nov 1824, ovl. te Semarang [NOI] op 12 okt 1857, volgt IIIc

IIc.  Pieter Jacobus Vodegel, zn. van Evert Vodegel (I) en Louisa Dorothea Jansen, geb. te Semarang [NOI] in 1796, Opziender der in-en uitgaande regten te Kaliewoengoe, tr. in 1816 met Truitje Rood, geb. circa 1797. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  , geb. te Batavia [NOI] op 17 jan 1817, ovl. te Semarang [NOI] op 15 nov 1819. 

Generatie III

IIIa.  Dirk Bernardus Vodegel, zn. van Jan Hendrik Vodegel (IIb) (Bosopziener, Eerste Luit. der Genie) en Saria, geb. te Semarang [NOI] op 11 dec 1816, Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 1867, tr. (1) te Semarang [NOI] op 5 aug 1835, (gesch. te Semarang [NOI] op 31 aug 1844) met Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), dr. van Henry C. C. Desmares de Charmois (Decharmois), ovl. te Semarang [NOI] op 9 jan 1912. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Eduard Carolus , geb. in 1838. 
  Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), dr. van Henry C. C. Desmares de Charmois (Decharmois), tr. (2) te Semarang [NOI] op 8 jun 1865 met Dirk Cornelis de Bruin, Onderwijzer. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Henriette Simonette Desmares de Charmois (Decharmois), relatie (3) met Carl Christian Wilhelm Mandt
 Uit deze relatie geen kinderen. 
  Dirk Bernardus Vodegel, tr. (2) te Semarang [NOI] op 30 jan 1845 met Adriana Johanna Hendrika Krauss, geb. te Semarang [NOI] op 16 okt 1828, ovl. te Semarang [NOI] op 13 aug 1890. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Amelia Dorothea , geb. te Semarang [NOI] op 12 feb 1846, ovl. te Semarang [NOI] op 24 aug 1864, tr. te Semarang [NOI] op 7 apr 1862 met Alexander Bovy, ovl. te Semarang [NOI] op 30 jun 1867. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Frederik Dirk , geb. te Semarang [NOI] op 5 okt 1847, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 28 apr 1909, volgt IVa
  3.  Andries , geb. te Semarang [NOI] op 25 jan 1849, ged. te Semarang [NOI] op 6 mei 1849, ovl. te Semarang [NOI] op 29 apr 1850. 
  4.  Willem Frederik , geb. te Semarang [NOI] op 2 apr 1855, ovl. te Semarang [NOI] op 2 nov 1936, volgt IVb
  5.  Julia Rosalia , geb. vermoedelijk 1856, tr. te Semarang [NOI] op 25 okt 1875 met Philip Marcus Maijer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk Bernardus Vodegel, tr. (3) met Julia Theresia Caatje Faulhaber, geb. te Padang [NOI]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Theresia , geb. te Semarang [NOI] op 18 jun 1864. 
  2.  Gerrit , geb. te Semarang [NOI] op 19 nov 1865, ged. te Semarang [NOI] op 29 mei 1890, ovl. te Semarang [NOI] op 12 jun 1890. 

IIIb.  Hendrik Bernardus Vodegel, zn. van Jan Hendrik Vodegel (IIb) (Bosopziener, Eerste Luit. der Genie) en Saria, geb. op 6 feb 1820, Klerk (1859 ), ovl. te Semarang [NOI] op 15 nov 1874, tr. te Semarang [NOI] op 27 jul 1842 met Wilhelmina Henriette Lopens, geb. te Semarang [NOI] in 1828, ovl. te Semarang [NOI] op 12 mei 1880. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendricus Wilhelmus , geb. te Semarang [NOI] op 19 mei 1844, ovl. te Semarang [NOI] op 15 jun 1920, volgt IVc
  2.  Pauline Henriëtte , geb. te Semarang [NOI] op 31 mrt 1847, ged. te Semarang [NOI] op 6 jan 1850, ovl. te Semarang [NOI] op 18 jan 1904, Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Jan Hendrik , geb. te Semarang [NOI] op 24 mei 1848, ged. te Semarang [NOI] op 6 jan 1850, ovl. te Semarang [NOI] op 16 jun 1889. 
  4.  Albert August , geb. te Semarang [NOI] op 16 apr 1850, ovl. te Semarang [NOI] op 18 jan 1907, volgt IVd
  5.  Charlotte Henriëtte , geb. circa 1854. 
  6.  Anna Wilhelmina , geb. te Semarang [NOI] op 13 dec 1854, ovl. te Semarang [NOI] op 20 jul 1907. 
  7.  Frederik Hendrik , geb. te Semarang [NOI] op 1 aug 1858, ovl. te Semarang [NOI] op 4 dec 1858. 

IIIc.  Christiaan Jacobus Vodegel, zn. van Jan Hendrik Vodegel (IIb) (Bosopziener, Eerste Luit. der Genie) en Saria, geb. te Semarang [NOI] op 23 nov 1824, ovl. te Semarang [NOI] op 12 okt 1857, tr. te Semarang [NOI] op 4 mrt 1843 met Christina Louisa Haas, dr. van Carel Hendrik Haas en Johanna Wilhelmina Kisman, geb. te Semarang [NOI] op 9 nov 1826, ovl. te Batavia [NOI] op 30 aug 1905. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Louis Christiaan (Crétien) , geb. te Semarang [NOI] op 9 feb 1844, ovl. te Bandoeng [NOI] op 4 mei 1927, volgt IVe
  2.  Christiaan Ferdinand , geb. te Semarang [NOI] op 19 mei 1850, ged. te Semarang [NOI] op 1 dec 1850, Opzichter 3e kl. Mijnwezen, Steenkolenmijn "Oranje Nassau" te Ruganan Borneo, ovl. te Soerabaja [NOI] op 29 jan 1892, tr. te Soerabaja [NOI] op 30 mrt 1872 met Elizabeth Worthington, dr. van James Worthington en Maria Christiana Rosbak, geb. te Soerabaja [NOI] op 22 jun 1852. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johan Cornelis , geb. te Semarang [NOI] op 24 jun 1854, ovl. te Malang [NOI] op 5 jun 1907, volgt IVf
  4.  Kar(e)l , geb. te Semarang [NOI] op 25 jan 1856, ovl. te Batavia [NOI] op 5 mrt 1915, volgt IVg
  Christina Louisa Haas, dr. van Carel Hendrik Haas en Johanna Wilhelmina Kisman, tr. (2) te Semarang [NOI] op 20 okt 1869 met Lieve Willem Doeve, geb. in 1806, ovl. in 1882. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Frederik Dirk Vodegel, zn. van Dirk Bernardus Vodegel (IIIa) (Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang) en Adriana Johanna Hendrika Krauss, geb. te Semarang [NOI] op 5 okt 1847, Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 28 apr 1909, relatie (1) met Kang Nio
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Fredrikus Bernardus , geb. te Batavia [NOI] op 23 aug 1870, ovl. te Djakarta [NOI] op 4 aug 1954, volgt Va
  Frederik Dirk Vodegel, tr. (2) te Batavia [NOI] op 18 sep 1872 met Anna Paulina Matheron, dr. van Jean François Victor Matheron en Lydia Graviena Namlohie, geb. te Salatiga [NOI] op 4 mrt 1856, ovl. te Malang [NOI] op 17 apr 1944. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Paulina Fredrika Dorothea , geb. te Batavia [NOI] op 10 aug 1873, ovl. te Batavia [NOI] op 23 sep 1873. 
  2.  Julius Fredrikus , geb. te Batavia [NOI] op 31 jul 1874, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 5 jan 1875. 
  3.  Julia Rosalie , geb. te Batavia [NOI] op 25 jul 1875, ovl. te Haarlem op 25 aug 1938, tr. te Batavia [NOI] op 12 sep 1899 met Adrien Oscar Hinze, geb. te Bandoeng [NOI] op 15 mei 1875, Hoofd ener School. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Adrianus Fredericus , geb. te Batavia [NOI] op 22 jul 1877, ovl. te Batavia [NOI] op 9 okt 1877. 
  5.  Johan Hendrik Frans , geb. te Batavia [NOI] op 26 sep 1879, ovl. te Batavia [NOI] op 1 okt 1879. 
  6.  Paulina Frederika , geb. te Batavia [NOI] op 19 sep 1880, ovl. te Batavia [NOI] op 7 dec 1880. 
  7.  Dirk Johan , geb. te Semarang [NOI] op 2 feb 1882, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 1963, volgt Vb
  8.  Anna Frederika , geb. te Semarang [NOI] op 22 mei 1884, ovl. te 's-Gravenhage op 4 feb 1963, tr. (1) te Tangerang [NOI] op 16 apr 1906, (gesch. te Tangerang [NOI] op 23 mrt 1927) met Wilhelmus Jacobus Petrus Schalken, geb. te Arnhem op 23 aug 1875. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) te Nieuwveen op 21 dec 1928, (gesch. te Batavia [NOI] op 12 dec 1935) met Frans Veenis, geb. te Nieuwer Amstel op 25 mrt 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Jules Eduard , geb. te Semarang [NOI] op 31 jul 1886, ovl. te Bandoeng 15e Bat. op 18 mei 1944, volgt Vc
  10.  Henriëtte Antoinette , geb. te Semarang [NOI] op 14 okt 1890, ovl. te Rijswijk op 29 okt 1968, tr. te Batavia [NOI] op 15 mei 1912 met Alexander Vitta Elia, zn. van Joseph Elia en Pasqualina Martino, geb. te Batavia [NOI] op 27 sep 1889, Kantoorchef Gouvernements Telefoondienst, ovl. te Malang [NOI] op 29 dec 1945. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  11.  Jan Willem , geb. te Batavia [NOI] op 13 okt 1892, ovl. te Batavia [NOI] op 13 dec 1892. 
  12.  Paul Frederik , geb. te Batavia [NOI] op 11 sep 1895, ovl. te Poerworedjo [NOI] op 9 apr 1928, volgt Vd

IVb.  Willem Frederik Vodegel, zn. van Dirk Bernardus Vodegel (IIIa) (Klerk ter griffie van de raad van Justitie te Semarang) en Adriana Johanna Hendrika Krauss, geb. te Semarang [NOI] op 2 apr 1855, Handelsgeëmployeerde, ovl. te Semarang [NOI] op 2 nov 1936, relatie (1) met Theresia Wilhelmina van As, dr. van Johannes van As en Keeting, geb. te Bagelen [Indonesië] op 18 jan 1855, ovl. te Semarang [NOI] op 26 sep 1885. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Johan Bernardus , geb. te Parakan [NOI] op 30 jun 1879, ovl. te Semarang [NOI] op 14 okt 1884. 
  2.  Bernardus George , geb. te Semarang [NOI] op 5 mei 1882, ovl. te Makassar [NOI] op 29 jan 1950, volgt Ve
  3.  Harriette Paulina , geb. te Semarang [NOI] op 9 apr 1884, ovl. te Semarang [NOI] op 20 okt 1884. 
  4.  Theresia Wilhelmina , geb. te Semarang [NOI] op 25 sep 1885, tr. te Semarang [NOI] op 7 apr 1902 met Henrij Vasmar, zn. van Gustav Adolh Vasmar en Helena Englina Groen, geb. circa 1878, Handelsgeëmployeerde. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Frederik Vodegel, tr. (2) te Semarang [NOI] op 8 nov 1895 met Maria Magné
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.  Hendricus Wilhelmus Vodegel, zn. van Hendrik Bernardus Vodegel (IIIb) (Klerk (1859 )) en Wilhelmina Henriette Lopens, geb. te Semarang [NOI] op 19 mei 1844, Employé N.V. Papierfabriek Padalarang, ovl. te Semarang [NOI] op 15 jun 1920, tr. (1) te Soerakarta [NOI] op 28 mrt 1868, (gesch. te Semarang [NOI] op 8 jul 1881) met Carolina Paulina Beck
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendricus Wilhelmus Vodegel, tr. (2) te Semarang [NOI] op 22 jul 1881 met Amelia Catharina Lugtman, geb. te Semarang [NOI] op 24 sep 1864, ovl. te Poerbolinggo [NOI] op 18 dec 1898. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Willem Hendrik August Carel , geb. te Semarang [NOI] op 20 jun 1883, ged. te Demak [NOI] op 13 jun 1887, ovl. te Semarang [NOI] op 7 jul 1944. 
  2.  Hendrik Dirk , geb. te Semarang [NOI] op 23 jul 1886, ovl. te Bandoeng 15e Bat. op 5 apr 1945, volgt Vf
  3.  Sophia Mathilda , geb. te Semarang [NOI] op 3 feb 1892, ovl. te Utrecht op 10 apr 1971, tr. (1) te Semarang [NOI] op 15 apr 1908, (gesch. te Semarang [NOI] op 20 nov 1920) met Gerrit Guldenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Semarang [NOI] op 19 okt 1922 met Franciscus Gerardus Walpot, geb. te Amoentai, [NOI] op 24 aug 1891, Boekhouder / Ambtenaar, ovl. te Schiedam op 17 jan 1950. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Ant(h)onetta Wilhelmina , geb. te Poerbolinggo [NOI] op 24 jan 1896, ged. te Semarang [NOI] op 10 jul 1900, ovl. te Semarang [NOI] op 25 aug 1918, tr. te Semarang [NOI] op 6 jan 1915 met Franciscus Gerardus Walpot. Uit dit huwelijk een dochter. 
  5.  Frederik Wilhelm , geb. te Poerbolinggo [NOI] op 1 jun 1897, ovl. te Semarang [NOI] op 29 mei 1900. 
  6.  Jan , geb. te Poerbolinggo [NOI] circa 1899, ovl. te Semarang [NOI] op 20 jan 1900. 
  Hendricus Wilhelmus Vodegel, relatie (3) met Palidja
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Frits , geb. te Semarang [NOI] op 16 okt 1903, volgt Vg
  2.  Amelia Catharina , geb. te Tanggoeng [NOI] op 28 dec 1907, ged. te Tanggoeng [NOI] op 27 aug 1908, kerk.huw. (1) te Tegal [NOI] op 3 apr 1932 met Gustaaf Adolf van Haastert, geb. te Padang [NOI] op 11 nov 1906, ovl. te 's-Gravenhage op 13 okt 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met Jan Jansen. Uit deze relatie geen kinderen. 

IVd.  Albert August Vodegel, zn. van Hendrik Bernardus Vodegel (IIIb) (Klerk (1859 )) en Wilhelmina Henriette Lopens, geb. te Semarang [NOI] op 16 apr 1850, ovl. te Semarang [NOI] op 18 jan 1907, relatie met Sinah ( Mina ), ovl. voor 18 aug 1902. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Christien (Teentje) , geb. te Semarang [NOI] op 20 apr 1871, ged. te Semarang [NOI] op 23 jan 1887, ovl. te Semarang [NOI] op 18 aug 1902, Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Christiaan Ferdinand , geb. te Semarang [NOI] op 20 jun 1890, Employé Nederlandse Handels Maatschappij, ovl. te Apeldoorn op 30 jan 1974, relatie met Henriette Sophie Jeane Goddaeus, dr. van Français Henri Goddaeus en Rosali, geb. te Semarang [NOI] op 4 sep 1894, ovl. te Baarn. Uit deze relatie geen kinderen. 

IVe.  Louis Christiaan (Crétien) Vodegel, zn. van Christiaan Jacobus Vodegel (IIIc) en Christina Louisa Haas, geb. te Semarang [NOI] op 9 feb 1844, ovl. te Bandoeng [NOI] op 4 mei 1927, relatie met Saima
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Lucie Mercedes , geb. te Batavia [NOI] op 15 nov 1881, ovl. te Bakel op 4 apr 1972, tr. (1) te Bandoeng [NOI] op 1 apr 1903 met Christiaan Leonard Scheepe. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Bandoeng [NOI] op 27 okt 1920 met Cornelis Hubertus Hennip, geb. te Lawang [NOI] op 22 okt 1888, ovl. te Bandoeng [NOI] op 31 okt 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVf.  Johan Cornelis Vodegel, zn. van Christiaan Jacobus Vodegel (IIIc) en Christina Louisa Haas, geb. te Semarang [NOI] op 24 jun 1854, ged. te Semarang [NOI] op 3 dec 1854, Ambtenaar Staatspoorwegen, Opzichter machinist, ovl. te Malang [NOI] op 5 jun 1907, tr. (1) te Probolingo [NOI] op 30 sep 1886 met Maria Louise van Rakim ( Kanipa )
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Antoinette Josephine , geb. te Pasoeroean [NOI] op 3 nov 1876, tr. (1), (gesch. te Blitar [NOI] op 6 dec 1918) met Willem Frederik Gilhuys. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Batavia [NOI] op 2 okt 1919 met Arnold Ferdinand Siau van Leeuwen, zn. van Johannes Coleb Siau en Josephine van Leeuwen, geb. te Semawoong Kembakan [NOI] in 1888, Opzichter Gouv. Telefoon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Eugenie Sussana , geb. te Grobogan ( Poerwodadi ) [NOI] op 13 jun 1878, ovl. te Geldrop op 11 feb 1963, tr. te Blitar [NOI] op 5 jun 1895 met Emile Victor Louwaars, geb. te Djokjakarta [NOI] op 5 feb 1874, ovl. te Tjimahi [NOI] op 31 dec 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Eugène Leonard , ovl. te Ambarawa [NOI] op 5 nov 1895. 
  Johan Cornelis Vodegel, tr. (2) te Batavia [NOI] op 23 aug 1902 met Bertha Thesingh, dr. van Abraham Thesingh (Assistent Resident B.B.) en Karsina ( Soepmia ), geb. te Cheribon [NOI] circa 13 mrt 1867. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVg.  Kar(e)l Vodegel, zn. van Christiaan Jacobus Vodegel (IIIc) en Christina Louisa Haas, geb. te Semarang [NOI] op 25 jan 1856, ged. te Semarang [NOI] op 8 jun 1856, Commies Departement Justitie, ovl. te Batavia [NOI] op 5 mrt 1915, tr. (1) te Batavia [NOI] op 24 mei 1879, (gesch. te Batavia [NOI] op 3 feb 1883) met Alice Emma Pertronella Victoria Bec(k)ker, dr. van Carel Kessing en Petronella Carolina Kemish, geb. te Batavia [NOI] op 26 jun 1861, ovl. te Padang [NOI] op 10 mei 1899. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Alice Emma Pertronella Victoria Bec(k)ker, dr. van Carel Kessing en Petronella Carolina Kemish, tr. (2) te Batavia [NOI] op 23 apr 1887, (gesch. te Batavia [NOI] op 18 aug 1893) met Pieter Antonie Rijken
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Alice Emma Pertronella Victoria Bec(k)ker, tr. (3) met van Hemert
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Kar(e)l Vodegel, tr. (2) te Batavia [NOI] op 26 mei 1886 met Henrietta Hall, geb. te Batavia [NOI] op 26 aug 1863, ovl. te Serang (Bantan) [Indonesië] op 2 feb 1895. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Sidonie Beatrice , geb. te Batavia [NOI] op 29 mrt 1888, tr. te Batavia [NOI] op 13 dec 1909 met Wijnand Constantijn Burm, zn. van Karel Burm en Sara Margararetha Pechler, geb. te Batavia [NOI] circa 1888, Chemiker suikerfabriek "Trangkil" te Patti. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Kar(e)l Vodegel, tr. (3) te Batavia [NOI] op 28 jul 1898 met Anna Sophia Smith, dr. van Maria Engelina Smith, geb. te Semarang [NOI] op 30 nov 1867, ovl. te Batavia [NOI] op 29 apr 1909. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Fredrikus Bernardus Vodegel, zn. van Frederik Dirk Vodegel (IVa) (Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie) en Kang Nio, geb. te Batavia [NOI] op 23 aug 1870, Controleur Binnenlands Bestuur op Java en Madoera, Assistent Resident, ovl. te Djakarta [NOI] op 4 aug 1954, tr. te Batavia [NOI] op 29 nov 1893 met Anna Antoinette Coenraad, dr. van Casper Hendrik Coenraad en Justine de Senerpont Domis, geb. te Tandjong Pinang [Indonesië] op 7 apr 1871, ovl. te Djokjakarta [NOI] op 5 feb 1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Louise Antoinette , geb. te Grobogan ( Poerwodadi ) [NOI] op 23 jan 1894, tr. te Semarang [NOI] op 15 nov 1921 met Maximiliaan Marie Karthaus, geb. te Malang [NOI] op 20 jul 1881, ovl. te Lawang [NOI] op 27 feb 1932. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Jacqueline Henriette , geb. te Poerwodadi [NOI] op 7 mrt 1895, ged. te Semarang [NOI] op 12 okt 1899, ovl. te Apeldoorn op 21 mrt 1973, tr. te Semarang [NOI] op 8 feb 1923 met Willem Frederik (Willem) Stolk, zn. van Janus (Jan) Stolk en Catharina Elselin(a)e Groenenda(a)l, geb. te Delft op 29 mrt 1891, Hoofd boekhouder "Koloniale Bank" te Soerabaja, Accountant, ovl. te Apeldoorn op 16 dec 1962. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Desiré Dieudonné , geb. te Poerwodadi [NOI] op 23 mrt 1896, ovl. te Deventer op 5 mrt 1980, volgt VIa
  4.  Julie Adrienne , geb. te Kendal [NOI] op 5 jun 1899, ovl. te 's-Gravenhage op 25 sep 1978, tr. te Semarang [NOI] op 15 jan 1920, (gesch. te Semarang [NOI] op 10 aug 1950) met Willem Frans Christiaan Vogelzang, zn. van Pieter Hendrik Vogelzang, geb. te Toeban [NOI] op 12 aug 1894. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Fredrikus Stephanus , geb. te Japara [NOI] op 16 jun 1905, ovl. te Alkmaar op 18 nov 1986, volgt VIb

Vb.  Dirk Johan Vodegel, zn. van Frederik Dirk Vodegel (IVa) (Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie) en Anna Paulina Matheron, geb. te Semarang [NOI] op 2 feb 1882, Gep. Kantoorhoofd Dept. B.O.W, ovl. te Vlaardingen op 18 mrt 1963, tr. (1) te Batavia [NOI] op 14 nov 1906 met Marie Ernestine Rijken, geb. te Buitenzorg [NOI] op 24 jul 1889, ovl. te Meester Cornelis [NOI] op 10 aug 1922. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Paulina Frederika , geb. te Batavia [NOI] op 13 dec 1906. 
  2.  Johanna Adriana , geb. te Batavia [NOI] op 13 sep 1909, ovl. te Vlaardingen op 12 mei 1979, tr. met Johannes Petrus Driesen, geb. te Rotterdam op 11 dec 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Julia Wilhelmina , geb. te Batavia [NOI] op 18 jan 1911, tr. te Batavia [NOI] op 8 mei 1935 met Willem Romijn, zn. van Evert Romijn, geb. te Papendrecht op 6 mrt 1910, Sgt.KNIL. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Frederik Johan , geb. te Batavia [NOI] op 25 apr 1912, volgt VIc
  5.  Ernest Oscar , geb. te Batavia [NOI] op 19 okt 1914, volgt VId
  6.  Caroline(a) Bernardine , geb. te Batavia [NOI] op 22 nov 1917, ovl. te Batavia [NOI] op 18 okt 1918. 
  7.  Afgeschermd
  Dirk Johan Vodegel, tr. (2) met Paulina Suze Jacob
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk Johan Vodegel, tr. (3) te Batavia [NOI] op 6 sep 1929 met Paulina Catharina Schrijn, dr. van Louis Schrijn en Setina, geb. te Soerabaja [NOI] op 29 okt 1884. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Jules Eduard Vodegel, zn. van Frederik Dirk Vodegel (IVa) (Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie) en Anna Paulina Matheron, geb. te Semarang [NOI] op 31 jul 1886, Hoofdopzichter B.O.W, ovl. te Bandoeng 15e Bat. op 18 mei 1944, begr. te Bandoeng [NOI], tr. (1) te Batavia [NOI] op 17 jan 1911 met Wilhelmina Carolina Koelman, geb. te Brebes [NOI] op 31 aug 1892, ovl. te Kediri [NOI] op 22 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Richard , geb. te Batavia [NOI] op 1 dec 1911, ovl. te Bandung [Indonesië] op 16 sep 1950, volgt VIe
  2.  Erna , geb. te Wonosobo [NOI] op 29 apr 1913, tr. te Wonosobo [NOI] op 6 nov 1929 met Herman Frederik van Soest, zn. van Hubertus Maria van Soest en Louisa Frederika Dumas, geb. te Wonosobo [NOI] op 11 sep 1905, Fabriekschef, ovl. te Eerbeek op 29 okt 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geraldine , geb. te Poerworedjo [NOI] op 2 dec 1914, ovl. in 1938, relatie met Herman Scharenburg. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Leonard , geb. te Padang Pandjang [NOI] op 14 jan 1917, ovl. in aug 2000, volgt VIf
  5.  N.N. , ovl. te Kediri [NOI] op 2 dec 1918. 
  Jules Eduard Vodegel, tr. (2) te Kediri [NOI] op 5 mei 1921 met Maria Prosperine Baeijens, dr. van Baeijens en Inem, geb. te Ngawi [NOI] op 22 nov 1904, ovl. op 8 nov 1951. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ferry , geb. te Soekaboemi [NOI] op 17 feb 1922, ovl. te Voorburg op 2 aug 2010, volgt VIg
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Donald , geb. te Semarang [NOI] op 18 jul 1928, Empl. Borsumij, Rijksambtenaar, ovl. te Leiden op 9 jul 1979. 

Vd.  Paul Frederik Vodegel, zn. van Frederik Dirk Vodegel (IVa) (Gep. Ambtenaar / 1 e commies Departement van Justitie) en Anna Paulina Matheron, geb. te Batavia [NOI] op 11 sep 1895, Klerk dep. B.O.W, ovl. te Poerworedjo [NOI] op 9 apr 1928, tr. te Batavia [NOI] op 29 jul 1915 met Sophia Catharina Frederika Alting Siberg, dr. van Eduard Johannus Alting Siberg en Frederika Francina Brugman, geb. te Batavia [NOI] op 16 jun 1896, Klerke hoofdbureau PT.T. / Dep.Gouvernements Bedrijven, ovl. te Batavia [NOI] op 23 jul 1945. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Paulina Magdalena Frederika , geb. te Batavia [NOI] op 20 okt 1916, ovl. te Nijmegen op 25 nov 1980, tr. (1) te Batavia [NOI] op 14 dec 1939, (gesch. te Batavia [NOI] op 30 dec 1948) met Salomon Halverstad, zn. van Salomon Halverstad en Francina Wilhelmina te Boekhorst, geb. te Amsterdam op 12 jun 1910, adj. onderofficier-schrijver KL / ambt. PCGD, ovl. te Arnhem op 7 sep 1969. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) te Batavia [NOI] op 9 feb 1950 met Salomon Halverstad, zn. van Salomon Halverstad en Francina Wilhelmina te Boekhorst. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Ve.  Bernardus George Vodegel, zn. van Willem Frederik Vodegel (IVb) (Handelsgeëmployeerde) en Theresia Wilhelmina van As, geb. te Semarang [NOI] op 5 mei 1882, Chef fa.Vodegel, ovl. te Makassar [NOI] op 29 jan 1950, tr. te Batavia [NOI] op 7 aug 1908 met Adolphine Albertine Augustine Maijer, geb. te Batavia [NOI] op 9 mrt 1890. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Frederik Willem Paul , geb. te Semarang [NOI] op 21 mei 1909, Ls.sergt ekl. KNIL, ovl. te Nagasaki [Japan] op 28 dec 1942, begr. te Menteng Pulo [Indonesië]. 
  2.  Amelia Theresia , geb. te Semarang [NOI] op 3 feb 1911, tr. te Semarang [NOI] op 7 aug 1931 met James Reynold Hangert, geb. te Singapore [Singapore] op 16 nov 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Olga , geb. te Semarang [NOI] op 21 mei 1914, ovl. te Semarang [NOI] op 21 dec 1915. 
  4.  Bernard Adolf , geb. te Semarang [NOI] op 23 aug 1917, volgt VIh
  5.  Everdine Jansje , geb. te Semarang [NOI] op 12 jun 1920, ovl. te Semarang [NOI] op 13 jul 1920. 

Vf.  Hendrik Dirk Vodegel, zn. van Hendricus Wilhelmus Vodegel (IVc) (Employé N.V. Papierfabriek Padalarang) en Amelia Catharina Lugtman, geb. te Semarang [NOI] op 23 jul 1886, ged. te Demak [NOI] op 13 jun 1887, Commies Staatspoorwegen, ovl. te Bandoeng 15e Bat. op 5 apr 1945, begr. te Tjimahi [NOI], tr. te Semarang [NOI] op 4 jun 1907 met Mathilde Paulina Weyzig, dr. van Johan Ernst Weyzig en Elize Alexander, geb. te Semarang [NOI] op 12 okt 1887, ovl. te 's-Gravenhage op 7 apr 1963. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik , geb. te Semarang [NOI] op 27 jun 1908, ged. te Semarang [NOI] op 19 sep 1908, ovl. circa 1918. 
  2.  Albert Ferdinand , geb. te Tjepoe [NOI] op 31 okt 1909, ged. te Tjepoe [NOI] op 4 mrt 1910, Magazijn meester Leder Productie Bedrijven, tr. met Kim. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Frederik Willem , geb. te Blora [NOI] op 31 okt 1909, ovl. te Blora [NOI] op 8 dec 1909. 
  4.  Hendricus Wilhelmus , geb. te Semarang [NOI] op 18 okt 1911, ovl. te Sittard op 9 okt 1996, volgt VIi
  5.  Elize Emile , geb. te Bandoeng [NOI] op 14 mrt 1913, Secretaresse kantoor Ned.Gravendienst, tr. (1) te Bandoeng [NOI], (gesch. te Soerabaja [NOI] in 1938) met Johannis Westendorp, geb. te Batavia [NOI] op 27 dec 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met Willie Kelchig. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Corrie Sophie , geb. te Bandoeng [NOI] op 6 apr 1915, relatie met Wim Willemsen, KNIL Militair. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Ida Katarina , geb. te Bandoeng [NOI] op 24 jan 1917, tr. te Bandoeng [NOI] op 31 jan 1935 met Pieter Adelbert de la Rambelje, zn. van Victor Anthononij de la Rambelje en Anita Stekkinger, geb. te Batavia [NOI] op 11 okt 1909, Gep. Sergeant Majoor K.N.I.L. Uit dit huwelijk een kind. 
  8.  Clara Magdaleina , geb. te Tjitalengka [NOI] op 17 nov 1918, ovl. te Roosendaal en Nispen op 17 aug 1973, tr. te Bandoeng [NOI] op 14 jun 1937 met Carel Eugene Padberg, zn. van Carel Hendrik Padberg en Eugenie Emeli Rosalie Berg, geb. te Wonokroma [NOI] op 21 mrt 1908, Sergeant autohersteller, Sergeant-Majoor, Elektricien, Chef Olieman, ovl. te Oudenbosch op 20 nov 1971. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 
  10.  Irene Eveline , geb. te Bandoeng [NOI] op 23 sep 1922, ovl. te Kerkrade op 9 jan 1972, tr. (1) te Batavia [NOI] op 6 jan 1948 met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Bandoeng [NOI] op 7 dec 1956 met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind. 
  11.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 
  12.  Afgeschermd , tr. (1) te Bandung [Indonesië] op 3 mei 1950 met Mathilde de Senerpont Domis, dr. van Napoleon de Senerpont Domis (landstorm sld.) en Maria Hendrika Specht, geb. te Soekaboemi [NOI] op 19 nov 1929, ovl. te Bandung [Indonesië] circa 1953. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd , kind van Lucas Wibe de Haan (Machinist) en Susanne Josephine Linthout. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

Vg.  Frits Vodegel, zn. van Hendricus Wilhelmus Vodegel (IVc) (Employé N.V. Papierfabriek Padalarang) en Palidja, geb. te Semarang [NOI] op 16 okt 1903, ged. te Semarang [NOI] op 25 mrt 1908, Employé N.V. Papierfabriek Padalarang, tr. te Bandoeng [NOI] op 4 jan 1929, kerk.huw. te Bandoeng [NOI] op 24 jul 1929 met Maria Antonia Birzwilks, geb. te Bandoeng [NOI] op 15 jan 1913, ovl. te Bandoeng [NOI] op 11 jan 1942. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Generatie VI

VIa.  Desiré Dieudonné Vodegel, zn. van Fredrikus Bernardus Vodegel (Va) (Controleur Binnenlands Bestuur op Java en Madoera, Assistent Resident) en Anna Antoinette Coenraad, geb. te Poerwodadi [NOI] op 23 mrt 1896, Kapitein Infanterie, ovl. te Deventer op 5 mrt 1980, tr. (1) te 's-Gravenhage op 16 dec 1919, (gesch. in 1950) met Maria Hendrika Saraber, dr. van Cornelis Johannes Saraber en Johanna Adriana van Aagten, geb. te Amboina [NOI] op 9 feb 1899, ovl. te Amsterdam op 22 sep 1986, begr. te Amsterdam op 25 sep 1986. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelia Johanna , geb. te Semarang [NOI] op 19 okt 1920, ovl. te 's-Gravenhage op 22 nov 1959, tr. (1) te Batavia [NOI] op 7 jan 1946, (gesch. te 's-Gravenhage op 26 aug 1953) met Gerard Adelbert Marnic(x) Gout, zn. van Hendrik Pieter Alexander Gout en Louise Henriette Christine van Meerwijk, geb. te Bandoeng [NOI] op 17 dec 1922, luitenant-kononel der Koninklijke Luchtmacht, ovl. op 24 feb 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) te Amsterdam op 27 jul 1956 met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  Desiré Dieudonné Vodegel, tr. (2) met Ciska de Lorétan
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Désire
  2.  René
  3.  Dwight
  Ciska de Lorétan
 2 kinderen: 
  1.  Sacha de Lorétan
  2.  Chester de Lorétan

VIb.  Fredrikus Stephanus Vodegel, zn. van Fredrikus Bernardus Vodegel (Va) (Controleur Binnenlands Bestuur op Java en Madoera, Assistent Resident) en Anna Antoinette Coenraad, geb. te Japara [NOI] op 16 jun 1905, Kantoorhoofd bij de Huurcommissie en afd.Paspoorten, ovl. te Alkmaar op 18 nov 1986, tr. (1) te Bandoeng [NOI] op 18 mei 1938, (gesch. te Batavia [NOI] op 30 sep 1942) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Marcel , geb. te Batavia [NOI] op 23 apr 1940, ovl. te Alkmaar op 19 feb 2000, volgt VII
  Afgeschermd
 een kind: 
  1.  Afgeschermd
  Fredrikus Stephanus Vodegel, tr. (2) te Batavia [NOI] op 16 jun 1948 met Maximiliane Willemsen, dr. van Gustaaf Emile Willemsen en Emma Wilhelmina Breetveld, geb. te Djokjakarta [NOI] op 28 aug 1910. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maximiliane Willemsen, dr. van Gustaaf Emile Willemsen en Emma Wilhelmina Breetveld, tr. (1) met Beck
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Fredrikus Stephanus Vodegel, tr. (3) met Petronella Captein, geb. te Amsterdam in 1904, ovl. te Alkmaar op 9 aug 1976, gecr. te Schagen op 12 aug 1976. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Frederik Johan Vodegel, zn. van Dirk Johan Vodegel (Vb) (Gep. Kantoorhoofd Dept. B.O.W.) en Marie Ernestine Rijken, geb. te Batavia [NOI] op 25 apr 1912, Landrechter, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie een kind: 
  1.  Afgeschermd

VId.  Ernest Oscar Vodegel, zn. van Dirk Johan Vodegel (Vb) (Gep. Kantoorhoofd Dept. B.O.W.) en Marie Ernestine Rijken, geb. te Batavia [NOI] op 19 okt 1914, Adj.Ond.Off KNIL, tr. (1) te Salatiga [NOI] op 8 jan 1936, (gesch. te Batavia [NOI] op 12 sep 1946) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ronald Dirk Alexander , geb. te Tjimahi [NOI] op 15 sep 1938, ovl. te Breda op 11 jul 2008. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Ernest Oscar Vodegel, tr. (2) te Soerabaja [NOI] op 5 nov 1946 met Afgeschermd , kind van Petrus Hendricus van der Wijst en Hadjidjah
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VIe.  Richard Vodegel, zn. van Jules Eduard Vodegel (Vc) (Hoofdopzichter B.O.W.) en Wilhelmina Carolina Koelman, geb. te Batavia [NOI] op 1 dec 1911, Controleur P.T.T, ovl. te Bandung [Indonesië] op 16 sep 1950, tr. te Batavia [NOI] op 6 jul 1933 met Marie Louise Pongo, dr. van Anthonius Bernardus Cornelius Pongo en Kasinem, geb. te Batavia [NOI] op 6 jun 1911, ovl. te Maastricht op 3 mei 1965. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Maria , geb. te Batavia [NOI] op 16 sep 1933, ovl. te Batavia [NOI] op 19 sep 1933. 
  2.  Henriëtte Eveline , geb. te Batavia [NOI] op 23 mrt 1935, ovl. te Didam op 13 feb 2009, gecr. te Doetinchem op 18 feb 2009, tr. te 's-Gravenhage op 2 okt 1957, (gesch. te Zevenaar op 26 sep 1975) met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Louis Frederik Hubner en Soemi S. Madrais. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

VIf.  Leonard Vodegel, zn. van Jules Eduard Vodegel (Vc) (Hoofdopzichter B.O.W.) en Wilhelmina Carolina Koelman, geb. te Padang Pandjang [NOI] op 14 jan 1917, Ambt. Arbeidsaangelegenheden, ovl. in aug 2000, tr. te Bandoeng [NOI] op 28 apr 1949 met Afgeschermd , kind van Hendrikus Johannus van den Oever en Corrie Berier
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  Ferry Vodegel, zn. van Jules Eduard Vodegel (Vc) (Hoofdopzichter B.O.W.) en Maria Prosperine Baeijens, geb. te Soekaboemi [NOI] op 17 feb 1922, ovl. te Voorburg op 2 aug 2010, tr. te 's-Gravenhage op 25 feb 1948 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 

VIh.  Bernard Adolf Vodegel, zn. van Bernardus George Vodegel (Ve) (Chef fa.Vodegel) en Adolphine Albertine Augustine Maijer, geb. te Semarang [NOI] op 23 aug 1917, Adj. Ond. Off. K.N.I.L, Medewerker Algemene Rekenkamer te 's-Gravenhage, tr. te Balik Papan [NOI] op 9 jul 1947 met Afgeschermd , kind van Johan Brilman (AMBTENAAR L.T.D.) en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VIi.  Hendricus Wilhelmus Vodegel, zn. van Hendrik Dirk Vodegel (Vf) (Commies Staatspoorwegen) en Mathilde Paulina Weyzig, geb. te Semarang [NOI] op 18 okt 1911, Vliegtuigmaker militaire luchtvaart, ovl. te Sittard op 9 okt 1996, tr. te Bandoeng [NOI] op 20 nov 1940 met Erna Irene Hagger, dr. van Camille Hagger en Marie de Beff, geb. te Bandoeng [NOI] op 9 jul 1919, ovl. te Sittard op 10 nov 1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen, relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Guillaume Maurice , geb. te Bandoeng [NOI] op 27 feb 1943, ovl. te Sittard op 23 okt 1957. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie een kind, relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie een kind. 
  5.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit deze relatie geen kinderen. 

Generatie VII

VII.  Marcel Vodegel, zn. van Fredrikus Stephanus Vodegel (VIb) (Kantoorhoofd bij de Huurcommissie en afd.Paspoorten) en Afgeschermd , geb. te Batavia [NOI] op 23 apr 1940, ovl. te Alkmaar op 19 feb 2000, tr. te Voorschoten op 24 okt 1967 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd